Združenie Storm

loga Krok vpred, Cirkus, Stereo

Naše projekty

Projekt Krok vpred

Celoročný projekt „KROK VPRED“ vychádza z filozofie harm reduction. Je to súbor takých intervencií, ktoré umožňujú a pomáhajú aktívnemu užívateľovi drog získať pravdivé vedomosti o probléme...

Projekt Cirkus

Poslaním Nízkoprahového klubu pre deti a mládež CIRKUS je zameranie na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže.

Projekt Stereo

V roku 2010 Združenie STORM začalo pilotne realizovať projekt primárnej prevencie závislostí na základných a stredných školách s názvom STEREO.

Projekt Zóna

Kontaktné centrum ZÓNA je nízkoprahové zariadenie pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise založené Združením STORM.

Realizujeme projekt pdporený z Fondu hodina deťom

Novinky

Aktivity združenia Národný program prevencie HIV/AIDS

Prečítajte si o aktivitách Združenia STORM naplňujúcich Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike za rok 2013.
dokument na stiahnutie (PDF)

Hľadáme dobrovoľníkov

Hľadáme aktívnych ľudí, nad 18 rokov, ktorí majú voľný čas a radi skúšajú nové veci. viac informácii na plagáte

Hľadáme kontaktných pracovníkov do programu KROK VPRED

Združenie STORM - program KROK VPRED hľadá kontaktných pracovníkov na terénnu prácu s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise.
viac informácii na plagáte

Konferencia „Obchodovanie s ľuďmi- prevencia, výskum, prax“

Združenie STORM v spolupráci s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravujú konferenciu „Obchodovanie s ľuďmi- prevencia, výskum, prax“. Konferencia sa uskutoční 23. októbra 2013 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Bližšie informácie sa dozviete z pozvánky.

Program konferencie (PDF)
Šablóna príspevku (DOC)
Pozvánka na konferenciu (PDF)
Záväzná návratka (DOC)

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď.

Združenie STORM otvára BEZPLATNÉ osobné alebo e-mailové poradenstvo každý štvrtok a piatok po individuálnej dohode.

2% dane - Podporte programy Združenia STORM!.

Združenie STORM realizuje rôzne programy na pomoc ľuďom v zložitých životných situáciách v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ak Vás naše programy zaujali a chcete podporiť ich realizáciu, môžete tak spraviť najmä poukázaním 2% z Vašich daní.

Staršie správy

Nábor terénnych pracovníkov.

Bezpečný Valentín

Podporte Združenie STORM a vyhrajte fotografiu od Tomáša Halásza!

Bezpečne na Valentína

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december - Svetový deň
boja proti HIV/AIDS

STEREO v piatich školách

Preventívne stretnutia
pri príležitosti dňa 18. Októbra

Odborníci na ulici

Ponuka dobrovoľníctva

Rozšírenie ponuky služieb

Kto sme

Združenie STORM ako apolitické a neziskové združenie vzniklo 15. mája 2002 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Občianske združenie je jednou z mála organizácií na Slovensku, ktoré sa na základe nízkoprahových princípov venujú problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog podľa filozofie znižovania rizík a problematike neoganizovaných skupín detí a mládeže. Sme zároveň jediným a akreditovaným subjektom MPSVaR SR v tejto oblasti, ktorý pracuje v dvoch krajoch, troch okresoch a v troch mestách.

viac informácií o Združení Storm


Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Nadácia SPP Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Intenda Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ www.nordzucker.sk www.pulimedical.sk www.teekanne.sk Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk