Združenie Storm

loga Krok vpred, Cirkus, Stereo

Naše projekty

Projekt Krok vpred

Celoročný projekt „KROK VPRED“ vychádza z filozofie harm reduction. Je to súbor takých intervencií, ktoré umožňujú a pomáhajú aktívnemu užívateľovi drog získať pravdivé vedomosti o probléme...

Projekt Cirkus

Poslaním Nízkoprahového klubu pre deti a mládež CIRKUS je zameranie na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže.

Projekt Stereo

V roku 2010 Združenie STORM začalo pilotne realizovať projekt primárnej prevencie závislostí na základných a stredných školách s názvom STEREO.

Projekt Zóna

Kontaktné centrum ZÓNA je nízkoprahové zariadenie pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise založené Združením STORM.

Novinky

Kvalitné čítanie aj z vaších skúseností.

Recenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie na tému Harm Reduction - aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách.
Zborník Harm Reduction (PDF).

Darujte nám 2% z vašich daní.

Darujte 2% z vašich daní

Ak chcete prispieť na naše projekty máte jedinečnú príležitosť. Darujte nám 2% z vašich daní a pomôžete nám tým s ich realizáciou. Pripravili sme pre vás stručný postup ako na to.

Nábor pracovníkov do programov Združenia STORM

Združenie STORM hľadá ľudí na prácu v programe KROK VPRED - terénna práca s užívateľmi drog v meste Nitra, Sereď, Trnava a v porgrame CIRKUS - klubová a terénna práca s deťmi a mládežou na sídlisku Klokočina. Viac informácii získate v priloženom dokumente (PDF).

Staršie správy

Ako dopadol projekt pracovného poradenstva v meste Sereď?

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď.

2% dane - Podporte programy Združenia STORM!

Nábor terénnych pracovníkov.

Bezpečný Valentín

Podporte Združenie STORM a vyhrajte fotografiu od Tomáša Halásza!

Bezpečne na Valentína

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december - Svetový deň
boja proti HIV/AIDS

STEREO v piatich školách

Preventívne stretnutia
pri príležitosti dňa 18. Októbra

Odborníci na ulici

Ponuka dobrovoľníctva

Rozšírenie ponuky služieb

Kto sme

Združenie STORM ako apolitické a neziskové združenie vzniklo 15. mája 2002 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Občianske združenie je jednou z mála organizácií na Slovensku, ktoré sa na základe nízkoprahových princípov venujú problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog podľa filozofie znižovania rizík a problematike neoganizovaných skupín detí a mládeže. Sme zároveň jediným a akreditovaným subjektom MPSVaR SR v tejto oblasti, ktorý pracuje v dvoch krajoch, troch okresoch a v troch mestách.

viac informácií o Združení Storm


Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Nadácia SPP Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Intenda Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ www.nordzucker.sk www.pulimedical.sk www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk