Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Darujte nám 2% z vašich daní

Ak chcete prispieť na naše projekty máte jedinečnú príležitosť. Darujte nám 2% z vašich daní a pomôžete nám tým s ich realizáciou. Vás to nič nestojí a nám tým pomôžete.

V texte nižšie nájdete návod ako postupovať.
Zvoľte si prosím, ktorý postup platí pre vás: Zamestnanec, Fyzická osoba (Podnikateľ), Právnická osoba

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Ako môžem poukázať 3%?
*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnost (vzor nájdete tu). Združenie STORM nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE. Viac informácií nájdete tu.

Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Do 31. 3. 2018 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)* - v Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII., v Daňovom priznaní typu B ich nájdte v oddieli XIII. Do koloniek uveďte tieto údaje:

  IČO príjmateľa: 37 868 314
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Združenie STORM
  Ulica: Nedbalova 17
  PSČ: 949 01
  Obec: Nitra
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Ako môžem poukázať 3%?
*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnost (vzor nájdete tu). Združenie STORM nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE. Viac informácií nájdete tu.

Právnická osoba

Môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období január 2017 - marec 2018 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.

Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa vzťahujú na použitie 2 %. - V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2.

Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane. – V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3.

 • Do 31. 3. 2018 podávate daňové priznanie ako právnická osoba.
 • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%). Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 8 €.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania. Viac informácií nájdete tu.

Ďakujeme

Ďalšie informácie o Združení STORM sa môžete dozvedieť na FB Združenie STORM či na maily zdruzenie.storm@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie