Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Naše služby môžeme klientom poskytovať aj vďaka Expodom.sk

Rúška, rukavice, antibakteriálne gély a pravidelné dezinfikovanie sa stali každodennou súčasťou všetkých ľudí. Nie všetci si ale tieto ochranné prostriedky dokážu zabezpečiť kvôli svojej aktuálnej finančnej situácií. Takýmito ľuďmi sú aj naši klienti, s ktorými prichádzame do kontaktu niekoľkokrát do týždňa. Aby sme ochránili klientov, ktorí sú teraz jednými z najzraniteľnejších a aby sme im mohli naše služby poskytovať, je nevyhnutné mať dostatok ochranných prostriedkov, akými sú hlavne rúška. Okrem toho tieto ochranné prostriedky ochránia aj nás pracovníkov. Sme veľmi radi, že sa Expodom.sk rozhodol podporiť darovaním rúšok práve naše združenie a tým dopomohol k plynulému fungovaniu poskytovania našich služieb.

Ďakujeme.

Mgr. Terézia Bačová

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie