Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

S CIRKUSom v online svete

Keď na Slovensku nastala mimoriadna situácia vedela som, že osobný kontakt s mladými bude na určitú dobu prerušený. Zároveň som vedela, že týmto sa naša práca nekončí ale práve naopak začína. Rozniesli sme plagáty po sídliskách a zdieľame na webe naše online služby, ktoré sú viac dostupné širokej verejnosti.

Počas bežného režimu programu CIRKUS sa venujeme mladým na online službe 5x týždenne na 4 hodiny. Musím skonštatovať, že vo väčšej miere sme riešili informačný servis, pretože sme dieťaťu, mladému človeku ponúkli osobný rozhovor, čo využívali častejšie, kde sme viac hovorili o tom, čo mladý potreboval. Situácia sa však zmenila.

Zostali sme doma, izolovaní a zavesení na mobiloch či počítačoch, pretože toto je možnosť ako byť v kontakte so svojim okolím. Preto sme sa aj my rozhodli byť viac dostupní v tejto dobe, byť „na dráte“. Posilnili sme personál a znásobili hodiny online služby, ktoré nie sú len pre mladých ale pre všetkých, ktorí sa cítia v tejto situácii sami, bezradní alebo sa chcú naopak podeliť s nami o ich zážitky a tipy ako zvládajú túto krízu.

S novým režimom online služby prišli obavy, avšak po prvých hodinách, dňoch sa všetko vytratilo. Spoznávam hlbšie individualitu našich klientov, spoznávam nových ľudí, využívam internet viac ako kedykoľvek predtým... A opäť si potvrdzujem, aká silná dokáže byť dôvera medzi ľuďmi, aké to dokáže priniesť výsledky.

Mladí prichádzajú s rôznymi témami ako sú „nekončiaca škola“, „komplikované vzťahy“, „leto v prdeli“ alebo aj s aktuálnou témou „blázincom doma“, obavami ako to zvládnuť, čo robiť. Nemám moc zničiť vírus ako vo filmoch superhrdinovia, ale viem, čo dokážem. Byť s človekom v jeho situácii tam, kde je to potrebné, sprevádzať ho týmito dňami.

Za pár dní sme s klientmi zdieľali vzájomnú podporu, motiváciu, výzvy, čo je pre mňa jedným z mnohých znakov dôvery. Sprevádzanie založené na vzájomnej dôvere. To my na online službe poskytujeme.

Ak sa potrebuješ s niekým porozprávať, písať si a odísť na pár hodín zo svojej reality ozvi sa... Nezostaneš v tom sám/sama. Spolu to zvládneme.

Autorka: Mgr. Katarína Kršiaková, Sociálna pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie