Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Živé informácie v Trnave 12.novembra 2019

Mobilné Štvrtky je projekt občianskeho združenia Združenie STORM, ktorý bol realizovaný v Mesto Trnava od 11.júla 2019 do 03. októbra 2019 a to opakovane, každý 14 deň (každý druhý štvrtok).

CIRKUSantka v Prahe 28.októbra 2019

Vždy keď som počula slovné spojenie “pracovná stáž”, tak som si predstavila niečo, čo asi nikdy neabsolvujem, lebo by som sa všade stratila. :D A v jeden deň, vďaka Paľovi - šéfkovi :) som si zmyslela, že u našich českých susedov by som to zvládnuť mohla a začala som vybavovať. Hneď na začiatku sa chcem srdečne poďakovať našej bývalej CIRKUS kolegyni Barbora Hurtišová, ktorá už pôsobí v Prahe, že mi celý program v Proxime Sociale zabezpečila.

Moje pôsobenie v káčku v Seredi 16.októbra 2019

Volám sa Tereza a stala som sa súčasťou tímu Združenia STORM od júna tohto roku. Pôvodne som váhala, či mám vziať túto prácu, pretože ma odrádzali viaceré dôvody. Nevedela som do čoho idem, čo mám od tejto práce očakávať, akí budú klienti, takže som sa tejto práce obávala. Taktiež sme škole veľmi podrobne nepreberali prácu s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise, čo bol ďalší dôvod na obavu. Nakoniec som si však povedala, že do toho pôjdem, vyskúšam a uvidím. A už som tu piaty mesiac a moje rozhodnutie neľutujem.s

Rekonštrukcia klubu CIRKUS 1.októbra 2019

O rekonštrukcii Klubu sme s deckami len pravdupovediac snívali. Počas uplynulého roka sme zo strany na stranu presúvali starý nábytok, aby sme mali pocit zmeny. Boli sme vďační za priestor a nábytok, ktorý v ňom máme, pretože to boli zväčša dary, avšak túžili sme po zmene.

(Chre)Nová urampa. Dá sa to? 13.júna 2019

Už viac ako rok pracujeme na sídlisku Chrenová v rámci nášho terénneho programu CIRKUS, o ktorom sa môžete viac dozvedieť v našom staršom článku “Nízkoprahový terénny program sa úspešne rozbehol”. Snažíme sa kontaktovať deti a mladých, ktorí trávia svoj voľný čas hlavne na uliciach sídliska. Chceme byť maximálne dostupní tým, že ich navštevujeme priamo v prostredí, ktoré im je prirodzené. Z dlhodobého monitoringu vidíme, že rozľahlé sídlisko Chrenová reflektuje na potreby rôznych cieľových skupín.

Multi(ne)funkčné ihrisko 23.mája 2019

„Je pondelok, pol piatej poobede. Mám po škole a doma sa mi sedieť nechce. Načo aj, veď pod barákom mám multifunkčné ihrisko, kde denne stretávam kamošov. Vezmem loptu a idem za nimi. Hneď prvý strelecký pokus končí mimo bránu.

CIRKUS na cestách mojimi očami 8.apríla 2019

V lete sme s programom CIRKUS začali realizovať projekt s názvom CIRKUS na cestách (www.cirkusnacestach.sk). Uskutočniť sa nám ho podarilo za pomoci Nadácia pre deti Slovenska a Hodina deťom začo im patrí naše veľké ĎAKUJEME. Už samotný názov projektu pomenúva činnosť, ktorú sme spoločne s našimi klientmi a klientkami podnikli. Spočívala v tom, že sme navštívili také miesta na Slovensku, ktoré my bežní ,,CIRKUSácki sídliskari“ nemáme možnosť vidieť pri pohľade z okna paneláku.

Prax, ktorá stojí zato 8.marca 2019

Keď nám v poslednom ročníku vysokej školy dali možnosť vybrať si miesto odbornej praxe, ktorú máme absolvovať v rozsahu 120 hodín, vedela som, že si chcem vybrať organizáciu, v ktorej budem mať možnosť veľa vidieť, zažiť a dozvedieť sa. Intuitívne som sa rozhodla pre združenie STORM, konkrétne ich nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS. Bola som veľmi rada, že ma medzi seba prijali a mohla som byť prvou študentkou z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá tu absolvuje prax.s

Pocity z odbornej stáže - Odborný liečebný ústav Predná hora 28.februára 2019

Miesto kde sa rodia nové životné šance, spomína sa na premárnené chvíle a rany osudu. Je to prehra, zlyhanie? O čom liečenie vlastne je? Klienti, s ktorými sme sa stretli na rannej komunite, čím každé ráno začínajú, boli veselí, smutní, napätí v odpore či hneve, rôznorodá skupina ľudí, ako keby ste posedeli hocikde, kde sa nad tým nezamýšľate, ako v kaviarni, na zastávke čakajúc na odchod MHD, len pritom netušíte o nich nič. Tu je značný rozdiel. Títo ľudia, či už dobrovoľne, na tlak rodičov, či súdom nariadene sa stretli na osudovom mieste a vedia o sebe už od začiatku dosť, že to nie je náhoda, že ich spoločnou črtou je droga, či už látková/nelátková a bolesť, ktorá je ním silno zašliapnutá.

Our experience from program CIRKUS 20.decembra 2018

We are three exchange-students from Norway at VID specialized University, and our field of study is social educator. We are going to stay in Slovakia for our practical training for three months. As social educators we have a wide knowledge about health-care and social work, psychology, national and local policies, pedagogy, ethics, scientific theory and research methods. The expertise of a social educator is professional environmental work.

Ľudia z komunity 10.decembra 2018

Projekt Ľudia z komunity je horčičným semienkom hodeným medzi skaly zo sŕdc a brvná z očí, semienkom, ktoré možno hneď nevyrastie, ale aj napriek tomu, alebo práve preto bolo hodené ... https://youtu.be/wHrHkS0qpJM

Umenie sieťovať a vzdelávať sa 27.novembra 2018

V dňoch 11. až 17. novembra sa v Lisabone uskutočnilo školenie RAISING NEET'S TALENT na tému Social Street Work s deťmi a mládežou, na ktorom som mala možnosť vzdelávať sa. Pod lektorovaním portugalskej mimovládnej organizácie CAI – Conversas Associação Internaciona v spolupráci so slovinskou organizáciou Zavod Bob a finančnou podporou programu Erazmus+ vytvorili týždňové školenie spojené s návštevou dvoch komunít s vlastnými projektmi, kde sociálni pracovníci dávajú dobrú noc.

U-rampa v novom šate 13.novembra 2018

Skatepark na Dieloch sa už niekoľko dní pýši novo-zrekonštruovanou U-rampou, vďaka realizácii projektu podporeného Nadáciou Orange. Schátraná a nevyhovujúca rampa už nemohla ďalej plniť svoju funkciu, preto sme sa jej rozhodli vdýchnuť opäť nový život plný skaterských či kolobežkových trikov.

Vyšportovaný CIRKUS 28.augusta 2018

Počas uplynulých mesiacov bol „CIRKUS v pohybe“, ako znie názov nášho zrealizovaného projektu podporeného Nadácia pre deti Slovenska (ďalej NDS). Decká si mali možnosť vybrať rôzne typy športov, ktoré im ponúka mesto Nitra, ako Európske mesto športu 2018. V priebehu 4 mesiacov sme s deckami vyskúšali 4 druhy športu, ktoré boli rôznorodo orientované.

3P – POMOC, PRÁCA, PODPORA 21.augusta 2018

Vaši klienti si u vás môžu odpracovať hodiny a vy im za to poskytnete peniaze? Touto otázkou som sa stretla pri viacerých vás, keď sme sa bavili o mojej práci v Združení STORM v kontaktnom centre ZÓNA, čo ma nakoplo napísať tento článok :)

Medzinárodná inšpirácia 24.júla 2018

V máji 2018 sa vďaka finančnému programu Erazmus+ uskutočnilo medzinárodné školenie SAGE (Sports And Global Education), šport vo vzťahu ku globálnemu vzdelávaniu v medzinárodnom skautskom centre Castle Saunderson v Írsku pod vedením organizácie Development Perspectives. Mala som tú možnosť participovať na tomto školení spolu s 23 mladými trénermi, učiteľmi, psychológmi, dobrovoľníkmi a inými neformálnymi vzdelávateľmi v oblasti práce s deťmi a mládežou z viacerých krajín.

Nízkoprahový terénny program s mladými sa úspešne rozbehol 12.júla 2018

Nízkoprahový program pre deti a mládež ponúka klientom okrem ambulantnej formy poskytovania služieb aj terénnu. Terénni pracovníci, tiež známi ako streetworkeri, chodia za klientmi na obľúbené miesta niekoľkokrát do týždňa v podvečerných hodinách. Chodia vždy minimálne v dvojici a sú vybavení ruksakmi s bohatým inventárom: lekárnička, preventívne a informačné letáčiky, hry, športové potreby, či dokonca aj učebné pomôcky v prípade, že sa chce klient doučiť.

Otvorenie komunitnej záhradky na Klokočine 4.júla 2018

Komunitné Centrum na Nedbalovej 17 sa môže pýšiť krásne zakvitnutou záhradkou. Za myšlienku realizácie vďačíme pracovníkom Programu CIRKUS, ktorí nielen toto dielo navrhli, ale s pomocou klientov ho aj uskutočnili. Realizácia mohla prebiehať vďaka finančnej podpore z Nitrianskej komunitnej nadácie, bez ktorej by myšlienky o záhradke zostali myšlienkami. Príprava záhradky prebiehala dva týždne, počas ktorých sa do prác zapojili nielen ruky pracovníkov, ale i klientov, známych či okoloidúcich neznámych.

Nie je CIRKUS ako cirkus... 14.júna 2018

Vždy keď som hovorila o našom nízkoprahovom programe CIRKUS, nevyhla som sa otázke: „Prečo názov Cirkus?“ Dlhšiu dobu som nevedela fakticky odpovedať, preto som hovorila o pestrej ponuke aktivít či rôznorodosti ľudí, ktorí sú v ňom... Napokon mi s odpoveďou pomohla Zuzana Dubovská, ktorá je tak trošku viac zodpovedná za názov CIRKUS.

Čo to vlastne ZÓNA je ? 2.mája 2018

Je to naše kontaktné centrum pre klientov, primárne pre injekčných užívateľov drog /pervitín, heroín, suboxon/ a ľudí pracujúcich v sex-biznise. Poskytujeme aj sociálne poradenstvo pre širokú verejnosť v problematike závislosti, či už sa táto téma priamo týka vás alebo vášho okolia. Taktiež sa nám môžete ozvať ak nájdete voľne pohodenú injekčnú striekačku, my ju následne bezpečne zlikvidujeme a tak spoločne chránime verejné zdravie.

Združenie STORM vďaka podpore z ESF rozvíja svoje aktivity aj v roku 2018 6.februára 2018

Združenie STORM vo svojich programoch zameraných na rizikové skupiny obyvateľov v Nitrianskom a Trnavskom kraji od 2.1.2018 začalo s realizáciou dvoch nových dlhodobých projektov pod názvami:

V Trnave sa myslelo pozitívne 2.novembra 2017

Združenie STORM už po piaty rok organizovalo celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy.

Pomoc + práca = podpora 26.júla 2017

Rovnica z nadpisu je v súčasnej dobe ešte aktuálnejšia ako inokedy. Práca je prioritnou témou mnohých ľudí už od letných brigád počas strednej školy. Ak má však človek komplikovaný životný príbeh, do ktorého vstupujú aj drogy – je hľadanie práce ešte náročnejšie.

BEZPEČNE V KOMUNITE 26.júna 2017

Združenie STORM už viacej ako 15 rokov realizuje preventívne aktivity v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Zamerané sú hlavne na ochranu verejného zdravia klientov ale aj obyvateľov dotknutých miest (Sereď, Nitra, Trnava). Zároveň realizuje odborné sociálne poradenstvo určené prioritne rodinným príslušníkom a blízkym experimentátorom a/alebo užívateľom ilegálnych drog.

Združenie STORM oslavovalo 15. narodeniny! 25.mája 2017

12.5.2017 sa naplnilo kultúrno-komunitné centrum Hidepark v Nitre množstvom dobrých ľudí, ktorí veria v myšlienku prevencie a osvety.

Sociálne poradenstvo 7.apríla 2017

Slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že poradca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody a riešenia, disponuje prostriedkami, ktoré klientovi pomôžu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém.

Každou ihlou k bezpečnejšiemu prostrediu 5.apríla 2017

Po roztopení snehu v tráve v okolí bytových domov, ihrísk a zastávok môžete nájsť aj odhodené injekčné striekačky. Tie predstavujú riziko možného poranenia a následného prenosu infekčného ochorenia. Najčastejšie sa týmto spôsobom prenáša hepatitída typu B a C, menej pravdepodobná je nákaza vírusom HIV.

Byť online = byť tu pre mladých aj mimo otváracích hodín 15.marca 2017

Pre deti a mladých ľudí, nie len zo sídliska Klokočina, je tu ďalšia možnosť ako sa skontaktovať s odborníkmi, zdôveriť sa či požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.

Stále tabu - vírus HIV? 17.decembra 2016

Pri príležitosti 1.decembra – Svetového dňa boja proti AIDS lektori Združenia STORM diskutovali s viac ako 380 žiakmi o rizikách spojených s vírusom HIV a ochorením AIDS.s

Násilie a závislosť – prepojené nádoby? 9.novembra 2016

Už skoro rok poskytujú odborníci pomoc a podporu obetiam násilia v kontexte užívania drog či alkoholu. Obyvatelia sa postupne učia, že násilie i závislosť sa dajú riešiť súbežne.

Obchodovanie s ľuďmi – fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska? 9.novembra 2016

Lektori Združenia STORM pri príležitosti Európskeho boja proti obchodovaniu s ľuďmi hovorili s viac ako 390 žiakmi o prevencii obchodovania s ľuďmi

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie