Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

BEZPEČNE V KOMUNITE

Združenie STORM už viacej ako 15 rokov realizuje preventívne aktivity v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Zamerané sú hlavne na ochranu verejného zdravia klientov ale aj obyvateľov dotknutých miest (Sereď, Nitra, Trnava). Zároveň realizuje odborné sociálne poradenstvo určené prioritne rodinným príslušníkom a blízkym experimentátorom a/alebo užívateľom ilegálnych drog.

Piatok 23.6. 2017 v spolupráci s mestom Trnava sme realizovali projekt Bezpečne v komunite určený širokej verejnosti. Obsahom projektu bolo chránenie verejného zdravia a minimalizovanie náhodného prenosu infekčných ochorení v dôsledku voľne pohodených použitých injekčných striekačiek. Cieľom bolo vyhľadávanie a bezpečná likvidácia inzulíniek v čo najväčšej časti mesta.

Do vyhľadávania sa zapojili obyvatelia Trnavy ale aj pracovníci Centra Koburgovo a Trnavskej arcidiecéznej charity. Spoločne sme skontrolovali a vyčistili 11 lokalít v meste a ich priľahlé okolie. Konkrétne sme prešli Bernolákov sad, Staničný park, Sad Janka Kráľa, Spartakovská ulica, Gorkého ulica, Kollárová ulica a Ružový sad, Linčianska ulica, Zelenečská ulica, Nitrianska ulica, Koniarekova ulica.

Počas 1,5 hodiny sme dokopy našli 18 ks infekčného odpadu, teda injekčných striekačiek, ktoré sa nachádzali na rôznych miestach – parkoviská, trávniky, kríky, pri múroch ale aj priamo na krajnici ciest. Ihly sme bezpečne uskladnili a následne príde k ich spáleniu v špecializovanej spaľovni odpadov.

Mgr. Pavol Ščasnýampaň „Čo robiť, keď nájdem ihlu“. Sme radi, že tieto dôležité info sa nachádzajú na verejných vývesných miestach v Starom meste a v Modranke a v niektorých spolupracujúcich organizáciách. Pokiaľ by ste našli voľne pohodenú ihlu, tak kontaktujte Mestskú políciu alebo priamo nás na 0905 943 229, mailom zdruzenie.storm@gmail.com alebo na F: Združenie STORM. Je veľmi dôležité udať presné mieste nálezu, k čomu veľakrát pomôže fotka ihly ale aj blízkeho okolia.

Ďakujem dobrovoľníkom, spolupracovníkov a svojim kolegom za pozitívny prístup k ochrane verejného zdravie. Pokračujeme o rok.

Viac o priebehu akcie si môžete pozrieť v reportáži Mestskej televízie Trnava.

Mgr. Pavol Ščasný, Združenie STORM

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie