Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

(Chre)Nová urampa. Dá sa to?

Už viac ako rok pracujeme na sídlisku Chrenová v rámci nášho terénneho programu CIRKUS, o ktorom sa môžete viac dozvedieť v našom staršom článku “Nízkoprahový terénny program sa úspešne rozbehol”. Snažíme sa kontaktovať deti a mladých, ktorí trávia svoj voľný čas hlavne na uliciach sídliska. Chceme byť maximálne dostupní tým, že ich navštevujeme priamo v prostredí, ktoré im je prirodzené. Z dlhodobého monitoringu vidíme, že rozľahlé sídlisko Chrenová reflektuje na potreby rôznych cieľových skupín.

Je vybavené množstvom detských ihrísk pre najmenších zahrňujúc do toho aj dopravné ihrisko. Rovnako sa tu nachádzajú futbalové ihriská slúžiace na viaceré kolektívne alebo atletické športy. Nie je však v tomto priestore dostatok podnetov na saturovanie individuálnych potrieb dospievajúcich detí, ktoré nemajú záujem o organizované voľnočasové aktivity.

Objavujú sa tu mladí ľudia jazdiaci na kolobežkách po chodníkoch, parkoviskách alebo peších cestách vyložených dlažbou. Tým, že tieto plochy nie sú na to určené, vystavujú riziku zranenia seba alebo iných občanov. V niektorých prípadoch touto zábavou ničia verejný majetok, ako sú zábradlia alebo dopravné zábrany tým, že na nich nacvičujú rôzne triky a skoky.

Našou filozofiou je hľadať a pomáhať vytvárať alternatívy pre zvýšenie bezpečia našich klientov a v konečnom dôsledku aj verejnosti. Vieme, že reči o probléme vytvárajú problém a reči o riešení vytvárajú riešenia. Preto navrhujeme, aby sa pre rastúcu populáciu kolobežkárov na sídlisku Chrenová vytvoril malý, no postačujúci priestor vybavený niekoľkými prvkami pre kolobežkárov ako je U-rampa, raily, či rádius alebo grindbox.

Mladí musia kolobežkovať na chodníkoch vykladaných dlažbou pred ZŠ Topoľovou alebo na Kremnickej na dlhom chodníku, kde sa vyskytuje veľa malých detí, chodcov, mamičiek s kočíkmi a podobne. V blízkosti týchto lokalít je však voľná a vhodná plocha, kde by sa pre nich mohlo vytvoriť spomínané navrhované športovisko. Ide o trávnatú plochu na Vihorlatskej ulici vedľa Polikliniky. Je to priestor v blízkosti miest, kde sa mládež pohybuje, plocha je nevyužívaná, spomínané prvky by zabrali iba jej časť a zároveň by nenarušili súkromie obyvateľov sídliska medzi panelákmi.

Veríme, že náš návrh inšpiruje dôležitých dospelých, ktorí rozhodujú o týchto veciach, aby sídlisko Chrenová naďalej a ešte lepšie reagovalo na potreby dospievajúcej mládeže a pomôcť im rozvinúť svoj potenciál. Myslíme si, že v komunite, kde mladí cítia bezpečné prijatie, zotrvajú a budú jej prospešnou súčasťou aj v dospelosti.

Autorka: Mgr. Mária Ösziová, Terénna sociálna pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie