Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Čo to vlastne ZÓNA je ?

Priestor, anonymné miesto, chvíľka pre seba, útočisko pre pomoc v riešení si problémov, miesto kde ma vypočujú a neodmietnu ...

Je to naše kontaktné centrum pre klientov, primárne pre injekčných užívateľov drog /pervitín, heroín, suboxon/ a ľudí pracujúcich v sex-biznise. Poskytujeme aj sociálne poradenstvo pre širokú verejnosť v problematike závislosti, či už sa táto téma priamo týka vás alebo vášho okolia. Taktiež sa nám môžete ozvať ak nájdete voľne pohodenú injekčnú striekačku, my ju následne bezpečne zlikvidujeme a tak spoločne chránime verejné zdravie.

Neváhajte sa nám ozvať
telefonicky na číslo: 0905 943 229
mailom na zdruzenie.storm@gmail.com
v rámci našej e-poradne nás nájdete na linku: http://www.e-poradna.sk/
alebo na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/zdruzenie.storm/

V kontaktnom centre máme pre klientov možnosť byť oveľa dlhšie, než nám to umožňuje práca v teréne. ZÓNA je otvorená od 9:00 do 14:00 každý pondelok, utorok, stredu. Klientom poskytujeme služby, ako: výmenu injekčných striekačiek, poradenstvo v rôznych oblastiach . právne, zdravotné, v oblasti liečby, sociálne; ale aj sociálnu asistenciu.

Štvrtok máme možnosť poskytovať individuálne sociálne poradenstvo pre našich klientov a venovať sa výlučne tomu, čo potrebujú poriešiť, zorientovať sa. Cieľom je aby si našli priestor naviac a mali záujem riešiť aj problémovejšie situácie, ktoré bežné dni nestíhajú riešiť. Ponúkame individuálny priestor a súkromie v dôvernej a samozrejme ako aj naša celá služba v anonymnej atmosfére.

V Zóne pracujeme štyria sociálni pracovníci. Kontaktné centrum sa nachádza v Seredi v budove polikliniky, sme v centre a blízko všetkého. Našim cieľom je poskytovať služby v rámci filozofie znižovanie rizík, či už v oblasti užívania, alebo pri inej rizikovej činnosti. Sme zástancovia názoru, že človek sa môže sám rozhodnúť akou cestou sa v živote vyberie, a čo bude robiť. No keď už sa rozhodne pre užívanie, tak sa snažíme aby to bolo pre okolie, čo najmenej ohrozujúce a pre samotného klienta čo najmenej rizikové.

Ak vás naša služba zaujala a navštevujete univerzitu, sme tu aj pre vás. Ak máte možnosť a záujem využiť svoj voľný čas, školskú prax a radi by ste využili v prospech pomoci druhým, rozvoju vašich zručností, k spoznaniu špecifickej klientely, ozvite sa nám.

autorka: Mgr. Nikoletta Balázsová, Sociálna pracovníčka Združenia STORM

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie