Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Každou ihlou k bezpečnejšiemu prostrediu

Po roztopení snehu v tráve v okolí bytových domov, ihrísk a zastávok môžete nájsť aj odhodené injekčné striekačky. Tie predstavujú riziko možného poranenia a následného prenosu infekčného ochorenia. Najčastejšie sa týmto spôsobom prenáša hepatitída typu B a C, menej pravdepodobná je nákaza vírusom HIV.

Zberom použitých injekčných striekačiek a zvyšovaním informavanosti o ich nebezpečenstve sa zaoberá Združenie STORM. Jeho hlavným poslaním je prevencia rizikového správania a ochrana verejného zdravia obyvateľov.Počas každoročného zberu injekčných striekačiek v meste Nitra boli pracovníkmi združenia prehľadané vytipované časti sídliska Klokočina, okolie Brezového háju a autobusovej stanice. Spolu zozbierali 26 odhodených striekačiek a o spôsobe bezpečnej likvidácie informovali viacerých obyvateľov, ktorí sa nachádzali v ich blízkosti. Ďalšími aktivitami smerujúcimi k zvyšovaniu povedomia bola distribúcia informačných plagátov na verejných miestach a realizácia verejnej prednášky „Drogy v dnešnej spoločnosti“ v Komunitnom centre na Nedbalovej 17 v Nitre. Taktiež pracovníci navštívili miestne policajné stanice a okrem informácií poskytli hliadkam bezpečnostné nádoby, do ktorých môžu policajti v službe odhodiť nájdenú ihlu.

„Takýto zber je dôležitou súčasťou našej práce. Už 15 rokov sa snažíme minimalizovať riziko nakazenia sa ochorením a učiť obyvateľov nielen Nitry ako sa zodpovedne zachovať v situácií, keď nájdu ihlu napríklad pred ich domom.“ vysvetľuje Barbora Hurtišová, organizátorka zberu.

Aj bežní obyvatelia sa môžu aktívne zapojiť. Združenie STORM ich celoročne vyzýva k tomu, aby nahlásili na FB, mail alebo na telefón nájdené injekčné striekačky. Pracovníci ich vedia rýchlo a najmä bezpečne zlikvidovať.

V budúcnosti plánuje Združenie STORM rozšíriť svoju činnosť a v meste Nitra umiestniť „fix point“ špeciálne upravenú nádobu, ktorá slúži ako smetiak na použité injekčné striekačky. Druhým plánovaným krokom je upevnenie informačných preventívnych tabuliek s obrázkovým návodom bezpečnej likvidácie na verejných priestranstvách. Informovanosť a prevencia je totiž kľúčom k zvyšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie