Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Ľudia z komunity

Projekt Ľudia z komunity je horčičným semienkom hodeným medzi skaly zo sŕdc a brvná z očí, semienkom, ktoré možno hneď nevyrastie, ale aj napriek tomu, alebo práve preto bolo hodené ... https://youtu.be/wHrHkS0qpJM

Začínam písať blog, ktorý sa mi píše asi najviac ťažko zo všetkých textov, ktoré som v poslednom období napísal. Je to hlavne preto, že texty, ktoré som písal doteraz nemali koreň v niečom, o čom sa ťažko píše, v niečom, čo sa ťažko žije, v niečom, čo vlastne nechceme často vnímať, alebo vnímať chceme inak, ako v skutočnosti je.

Po roku 89 k nám na našu malú slovenskú dedinku neprišiel len mekáč a kola. Okrem obrovskej výhody nechať si do deravého zuba konečne nastreliť keramickú blombu prišli aj výhody iných nastrelení, ktoré nemali výrazne bieliace estetické účinky.

A tak sa stalo, že dobrí ľudia ako Sakel, Pako alebo Oskar začali dávať veľmi prazvláštnym spôsobom... A dnes ich niet.

Dnes je šecko ináč.

Dnes každý vie, do čoho ide.

A napriek tomu sú všetci tí, ktorí občas trávia sekundy s kvapkou krvi na konci sna ľuďmi.

Zo všetkým, čo k človečine patrí.

Projekt Ľudia s komunity je možnosťou pre injekčných užívateľov drog participovať na minimalizácii rizík, ktoré súvisia jednak priamo s ich správaním, alebo so správaním ľudí, s ktorými sa sem tam stretnú.

Napríklad s tebou, keď si podávate kľučku na úrade, v obchode, alebo v obľúbenom šenku.

Ak by ste sa opýtali ženy, ktorá na projekte momentálne robí, prečo sa tak rozhodla, povedala by, že je to preto, že môže pomôcť tým, čo chodia na výmenu, že sa jej tá robota páči s nimi, ktorí ju pochopia a ona pochopí ich. A že je pre ňu dobré to, že môže zbierať ihly. Vieš ... keď jej niekto povie, že - a ty čo tu robíš? ... ona mu môže ukázať že - zbieram ihly ... a to je veľmi dobre.

Veľmi pozitívny a možno až trochu neuveriteľný je najmä fakt, že nápad prišiel nie od nás, od terénnych pracovníkov, ktorí vnímame význam a zmysel toho čo robíme, ale od ľudí, s ktorými pracujeme ... úplne spontánne na ulici v rozhovore.

Toto bol impulz, ktorý vo mne naštartoval proces. Proces, ktorý som popísal prvou vetou tohto blogu a ktorý mal presne v tomto duchu mnohé tvary a tváre. Od podpory a vytvorenia priestoru pre realizáciu až po nepochopenie a odmietanie.

Dnes som rád, že som dopísal odbornou rečou sociálnopracovného kmeňa záverečnú správu pre Mesto Trnava, ktoré projekt podporilo. Som rád, že žijem v meste, kde sú možné aj takéto veci a naplno si to uvedomujem.

V správe boli aj čísla. Nebol tam hokejkový graf, ale čísel tam bolo viac. Za číslami bol ale skrytý hlavne ten pocit hrdosti, ktorý som mohol v tme zahliadnuť na tvári ženy, ktorá mi hovorila: a ja mu môžem ukázať, že zbieram ihly ... a to je veľmi dobre.

Život býva často o mnohých rôznych veciach a niekedy aj o pocite.

Môj býva o pocitoch často.

Mám dobrý pocit z projektu Ľudia z komunity.

Projekt Združenia STORM s názvom Ľudia z Komunity podporilo Mesto Trnava a je zameraný na viacero priorít, ktoré je možné vnímať aj ako čiastkové ciele:

Najpodstatnejšou prioritou projektu a jeho hlavným cieľom je uplatňovanie princípu zmysluplného zapájania injekčných užívateľov a užívateliek drog (ďalej len IUD) do implementácie Harm Reduction služieb a ich motivácia k aktívnej participácii na plánovaní, nastavovaní a realizácii terénnej služby výmeny injekčného materiálu (ďalej len VIM).

Čiastkovými cieľmi sú:

  • rozšírenie poskytovania terénnych služieb priamo ku skrytej vylúčenej komunite IUD, ktorú organizácia vo významnej miere na území mesta Trnava zasahuje,
  • zvyšovanie úrovne a zásahu poskytovaných služieb prostredníctvom pravidelného (2x mesačne) obojsmerného (pracovník/ka – klient/ka | klien/ka – pracovník/ka) zdieľania informácii, vzdelávania a poradenstva,
  • využívanie potenciálu aktívnych IUD pre terénnu prácu smerom k zvýšeniu ochrany verejného zdravia,
  • stabilizácia a nácvik základných zdravotných, sociálnych a spoločenských návykov,
  • posilňovanie, rozvoj a budovanie zdravého sebavedomia klientov a klientiek združenia zamerané na solidárnu pomoc k svojpomoci aich zmocňovanie.

V krátkosti je možné projekt vnímať ako zabezpečenie spolupráce na poskytovaní terénnej služby VIM priamo s aktívnym/ou IUD.

Mgr. Pavol Vančo, sociálny pracovník programu KROK VPRED Trnava

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie