Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Medzinárodná inšpirácia

V máji 2018 sa vďaka finančnému programu Erazmus+ uskutočnilo medzinárodné školenie SAGE (Sports And Global Education), šport vo vzťahu ku globálnemu vzdelávaniu v medzinárodnom skautskom centre Castle Saunderson v Írsku pod vedením organizácie Development Perspectives. Mala som tú možnosť participovať na tomto školení spolu s 23 mladými trénermi, učiteľmi, psychológmi, dobrovoľníkmi a inými neformálnymi vzdelávateľmi v oblasti práce s deťmi a mládežou z viacerých krajín.

SAGE je týždenné tréningové školenie, ktorého cieľom bolo umožniť pracovníkom s mládežou, aktivistom a iným nadšencom využívať pri svojej práci šport, resp. fyzickú aktivitu pri riešení otázok nerovností, sociálnej inklúzie či ľudských práv. Najväčšia pozornosť sa kládla na Agendu trvalo udržateľných cieľov rozvoja, v ktorej sa OSN zaviazala dosiahnuť 17 cieľov týkajúcich sa environmentálnej, sociálnej či ekonomicko-hospodárskej úrovne života.

Myslím, že je čas prestať prehlbovať rozdiely a začať ich znižovať. Som rada, že som bola súčasťou tohto tréningového kurzu a prispela doň svojím dielom, tak isto, že som mohla porovnávať súvislosti a vytvoriť sieť kontaktov a priateľstiev so psychológmi, pracovníkom červeného kríža, trénera bojových umení, sociálnymi pracovníkmi, hercom, ľuďmi pôsobiacimi v oblasti politiky či dobrovoľníkmi pracujúcimi s mládežou z rôznych častí Európy, ktorí sa stali motiváciou v mojej práci.

Tréningový kurz ma inšpiroval k diskusiám a hlbokým úvahám o športe, jeho význame pre rozvoj, mier a spoluprácu na rôznych úrovniach svojej práce. Do popredia sa kládli aj ekologické aspekty ochrana životného prostredia a zdravia. Na niekoľko dní sme sa stali vegetariánmi a mnohých nás to inšpirovalo k zmene svojich stravovacích návykov a celkového životného štýlu. Nadobudnuté vedomosti a nápady rada využijem aj pri svojej práci v CIRKUSe.

Autorka: Bc. Mária Ösziová Kontaktná pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie