Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Moje pôsobenie v káčku v Seredi

Volám sa Tereza a stala som sa súčasťou tímu Združenia STORM od júna tohto roku. Pôvodne som váhala, či mám vziať túto prácu, pretože ma odrádzali viaceré dôvody. Nevedela som do čoho idem, čo mám od tejto práce očakávať, akí budú klienti, takže som sa tejto práce obávala. Taktiež sme škole veľmi podrobne nepreberali prácu s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise, čo bol ďalší dôvod na obavu. Nakoniec som si však povedala, že do toho pôjdem, vyskúšam a uvidím. A už som tu piaty mesiac a moje rozhodnutie neľutujem.

Začiatky neboli veľmi ľahké. Musela som si zvykať na nové prostredie a nových ľudí. Super atmosféru mi ale vytvorili kolegovia, ktorí mi vysvetľovali, čo všetko bude náplňou mojej práce. V prvé dni bolo mojou úlohou sledovať prácu kolegov a učiť sa od nich náčumom. Veľa som sa ich pýtala na rôzne veci, čo bolo fajn lebo ten kto sa veľa pýta veľa sa aj dozvie. Samozrejme, že som si všetko nepamätala hneď na prvý krát a tak som sa pýtala znovu. Neskôr, keď som si už bola istejšia, začala som klientom vydávať materiál. To som sa naučila veľmi rýchlo. Celý systém vydávania materiálu tu v ZÓNE máme veľmi dobre premyslený. Samozrejme práca sociálneho pracovníka nie je iba o vydávaní materiálu. Ide hlavne o komunikáciu s klientmi o bežných veciach, o tom čo majú a nemajú radi alebo hlavne o ich problémoch a možnostiach riešenia. Zo začiatku som toto považovala za svoj najväčší nedostatok. Nevedela som, ako mám nadviazať kontakt s klientmi, keďže oni nepoznali mňa a ani ja ich. Presne v tejto situácií, v ktorej som sa ocitla mi pomohla skupinová supervízia pre pracovníkov, ktorú mávame raz mesačne. Tá úplne prvá bola zameraná na mňa, ako na nového pracovníka v tíme. Kolegyne mi dávali rôzne rady ako pristupovať ku klientom, aké pravidlá mám dodržiavať a podobne. Odporúčali mi, že keď neviem ako začať s klientom rozhovor, tak sa môžem spýtať jednoduchú otázku ,,Ako sa máš?“ a následne sa už rozhovor bude rozvíjať samostatne. Tak som to aj skúsila. Samozrejme nie všetci klienti boli hneď na začiatku zhovorčiví, ale postupnými krokmi a pravidelnejším stretávaním sa sme si k sebe našli spoločnú cestu.

Okrem toho, že si klienti môžu vymeniť ihly, tak si môžu aj zarobiť peniaze cez projekt 3P- práca, pomoc, podpora. Môžu si zarobiť na rôzne účely. Najčastejšie to je vybavenie občianskeho preukazu, zaplatenie výživného, dokonca jeden klient si ošetruje rany roztokom Betadine a práve naň si odrábal. Jeho náplňou práce bolo baliť filtre. S kolegyňou sme sa k nemu pripojili. Počas práce nám rozprával o svojom živote a problémoch. Čiže aj práca bola fajn kontaktným nástrojom medzi nami a klientom.

Taktiež s klientmi chodíme i na sociálnu asistenciu. Napríklad som bola s klientom v Trnave vybaviť jeho občiansky preukaz. Cez projekt 3P si odrobil peniaze na zaplatenie nového občianskeho preukazu. S inou klientkou som zasa bola v obchode dobiť kredit na telefón.

Prácu sociálnej pracovníčky, ktorú robím mám rada. Dokonca som si za pár mesiacov aj obľúbila tento typ klientov. Klienti sú veľmi milí a kamarátsky ale samozrejme treba si vedieť určiť hranice. S mojím pôsobením v STORME som spokojná, neustále sa mám čo učiť, rozvíjať svoje obzory ale aj vedomosti, prostredníctvom školení. Čo sa mi najviac páči je to, že táto práca je rôznorodá a ani jeden deň v práci nie je rovnaký ako ten predošlý. Takže ak máš rád/rada dynamickú prácu, študoval/a si VŠ a rozhoduješ sa, kam by si chcel/a ísť pracovať odporúčam ti jednoznačne Združenie STORM. Vyskúšaš a neoľutuješ, pretože tu to nie je iba o teórií, tu je to hlavne o priamej práci s klientom, ktorá ťa naučí viac ako knihy.

Autorka: Mgr. Terézia Bačová, Sociálna pracovníčka kontaktného centra ZÓNA

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie