Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Násilie a závislosť – prepojené nádoby?

Už skoro rok poskytujú odborníci pomoc a podporu obetiam násilia v kontexte užívania drog či alkoholu. Obyvatelia sa postupne učia, že násilie i závislosť sa dajú riešiť súbežne.

BUDÚCNOSŤ n.o. a Združenie STORM v spolupráci s Mestom Nitra realizujú od októbra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím a závislosťou. Jeho cieľom je poskytnúť odbornú pomoc a podporu obetiam a zároveň informovať verejnosť o tejto zložitej problematike. Po skoro roku pôsobenia stretávajú pracovníci v teréne či v poradni dve skupiny klientely.

„Prvá veľká časť ľudí – najmä žien, sa na nás obracia s problémami vo vzťahu. Manžel, partner či otec užíva drogy či alkohol a správa sa násilnícky, agresívne. Druhá skupina sú naopak ľudia, ktorí zažívali alebo zažívajú násilie sami na sebe a začali piť či brať drogy, aby to zvládli alebo potlačili.“ hovorí Martin Lulei – sociálny poradca centra BUDÚCNOSŤ. Centrum ponúka takýmto ľuďom pomoc a podporu osobne v poradenskom centre na Wilsonovom nábreží 82 vždy v pondelok, utorok a štvrtok od: 9.00 - 13.00 hod. Záujemcovia však môžu využiť aj službu on-line poradenstva cez www.e-poradna.sk alebo mail buducnostno@gmail.com.

„Doteraz bolo v rámci projektu nakontaktovaných viac než 80 klientiek, ktoré zažívajú vo svojom živote násilie. Pracujeme s nimi individuálne i skupinovo.“ spomína Ľuba Pavelová – koordinátorka projektu. „Je veľmi dôležité, aby sa ženy nebáli prísť a hovoriť o svojich problémoch. Uvoľnenie, ktoré môže nastať z vyrozprávania sa a zdieľania svojich skúseností je veľmi prospešné pri ďalšej práci na zmene situácie. Všetky služby sú v centre zadarmo.“

Združenie STORM poskytuje poradenstvo priamo v teréne užívateľom drog, ktorí sú taktiež častou obeťou násilia či agresívneho správania. „Rodovo podmienené násilie je komplexný problém. Do procesu vstupujú mnohé faktory ako je socializácia človeka, či všadeprítomné rodové stereotypy. Sú to prepojené problematiky, s ktorými sa dá pracovať, hoci je to veľmi náročné. V teréne sa často stretávame s tým, že násilie je prítomné, hoci nepomenované. Stalo sa doslova súčasťou života. Dôležité je, aby okolie bolo vnímavé a vedelo na násilie správne zareagovať.“ hovorí Andrej Kern – terénny sociálny pracovník Združenia STORM.

Projekt bol podporený v rámci Programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaný z NFM, štátneho rozpočtu SR a Mesta Nitry.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie