Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Nie je CIRKUS ako cirkus...

Vždy keď som hovorila o našom nízkoprahovom programe CIRKUS, nevyhla som sa otázke: „Prečo názov Cirkus?“ Dlhšiu dobu som nevedela fakticky odpovedať, preto som hovorila o pestrej ponuke aktivít či rôznorodosti ľudí, ktorí sú v ňom... Napokon mi s odpoveďou pomohla Zuzana Dubovská, ktorá je tak trošku viac zodpovedná za názov CIRKUS.

“Históriu vzniku názvu poznám, vymyslela som ho. Nechcela som, aby bol názov príliš detinský, nakoľko cieľovou skupinou mali byť tínedžeri. Hľadala som preto niečo, čo by bavilo všetkých. V tej dobe sme počúvali skupinu Babylon Circus. A tak padli úvahy, že pomenujeme náš nízkoprah, Babylon. Keďže bol v tom čase dosť populárny hudobný klub Babylon, rozhodli sme sa pôvodný návrh zamietnuť. S vtedajšou zástupkyňou Združenia Mirkou K. sme sa zhodli, že CIRKUS je ten správny názov. Je to miesto, ktoré stvárňuje kreatívnosť, zábavu, príjemné zážitky, možnosť naučiť sa niečomu novému... Deti vo svojom rauši (zahĺbené v aktivite) vytvárajú tzv. cirkus. Priestor, ktorý znamená bezprostredné jednanie, hranie sa, fantáziu... A tak vznikol Klub CIRKUS, nízkoprahový program pre deti a mládež“.

O čom je Klub CIRKUS?

Klub CIRKUS je primárne orientovaný na deti a mladých ľudí vo veku od 10 do 21 rokov a ich rodiny. Prečo toto vekové vymedzenie? Na prvom stupni ZŠ má väčšina detí možnosť navštevovať školskú družinu. Čo však s deťmi na 2. stupni? Rozhodli sme sa dať im priestor, tráviť aktívne a zmysluplne svoj voľný čas aj po škole. Rozvíjať svoje zručnosti a pozitívnymi skúsenosťami nadobúdať samostatnosť, zodpovednosť a sebadôveru.

A čo stredoškoláci, ktorí skončili? Ocitli sa na križovatke svojej cesty, čo ďalej... Mladí potrebujú vypočuť, podporiť, poradiť, pomôcť pri prekonávaní životných zmien... Aj pre nich sú v klube sociálni pracovníci či kontaktní pracovníci z iných odborov, ktorí im ponúkajú svoju prítomnosť, rozhovor či bezpečný priestor.

Klub je otvorený pondelok – štvrtok, v čase 16.00 – 20.00 hod. Okrem priamej činnosti s klientmi sme s nimi v kontakte aj prostredníctvom online chatu na sociálnej sieti, ktorý spolu s individuálnym poradenstvom funguje počas celého pracovného týždňa. Od začiatku roku 2018 sme doposiaľ kontaktovali 90 individuálnych klientov. Program sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno – patologických javov u detí a mládeže. Ponúka bezpečnú alternatívu ulice. Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové formy využívania voľného času, iné hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Pracovníci pomocou voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovou skupinou, pričom dochádza k budovaniu dôvery medzi nimi.

Počas klubov prebiehajú rôzne kreatívne aktivity (výroba shamballa náramkov), športové činnosti (florbal), obľúbený je medzi mladými stolný futbal či spoločenské hry ako karty, Activity a pod. V rámci vzdelávania poskytujeme mladým priestor na písanie si projektov a úloh do školy s usmernením či vysvetlením učiva. V oblasti prevencie realizujeme workshopy formou hier, diskusií či sledovaním dokumentov v témach, ktoré si primárne vyžiadajú mladí, resp. téma je aktuálna v spoločenskom či klubovom prostredí. Na základe skúseností a osobného prieskumu som však zistila, že aktivity nie sú pilierom našej činnosti. Osobnosť – pracovník samotný je ten, ktorý robí našu prácu úspešnou a kvalitnou.

“Prídem s tým zámerom, že sa potrebujem porozprávať s pracovníkmi.“ (klient, 20 r.)

“Nevedela som, čo mám robiť, tak som prišla sem po radu.“ (klientka, 16.r)

“Rozprávam sa s pracovníkmi. S nimi sa dá normálne rozprávať.“ (klient, 13 r.)

Autorka: Mgr. Katarína Kršiaková, Sociálna pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie