Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Nízkoprahový terénny program s mladými sa úspešne rozbehol

Nízkoprahový program pre deti a mládež ponúka klientom okrem ambulantnej formy poskytovania služieb aj terénnu. Terénni pracovníci, tiež známi ako streetworkeri, chodia za klientmi na obľúbené miesta niekoľkokrát do týždňa v podvečerných hodinách. Chodia vždy minimálne v dvojici a sú vybavení ruksakmi s bohatým inventárom: lekárnička, preventívne a informačné letáčiky, hry, športové potreby, či dokonca aj učebné pomôcky v prípade, že sa chce klient doučiť. Pre zlepšenie dostupnosti sú pre klientov pravidlá zredukované na minimum. Vďaka tomu môžu pracovníci nadviazať kontakt aj s klientmi z vylúčených skupín obyvateľstva. Špecifikom tejto služby je anonymita, ktorá je klientom garantovaná počas, ale aj po využití služieb terénneho programu. Klienti si môžu sami určiť druh aktivity, či tému rozhovoru, pričom pracovníci sú pripravení na rôzne situácie a na potreby klientov reagujú v zmysle filozofie „tu a teraz“. Cieľom terénneho programu CIRKUS je pôsobiť preventívne v životoch mladých žijúcich v meste Nitra. Svojím pouličným životným štýlom sa môžu dostať do hraničných životných situácií, z ktorých vymaniť sa je častokrát komplikovanou úlohou aj pre dospelých členov spoločnosti.

CIRKUS sa po štyroch rokoch opäť vrátil do terénu. Od januára 2018 sa nám podarilo osloviť desiatky detí a mladých na sídlisku Klokočina, ako aj v novej lokalite na sídlisku Chrenová. Reakcie mladých sú pozitívne, rovnako ako aj reakcie dospelých, ktorí sú aktívnou súčasťou ich prirodzeného prostredia. Klienti si na prítomnosť terénnych pracovníkov zvykli. Zatiaľ čo zimné mesiace sa niesli viac v znamení nadväzovania prvých kontaktov, slnečné mesiace už otvárajú nové možnosti využitia voľného času pre mladých, a tým pádom aj pre nás.

S prichádzajúcimi letnými mesiacmi počty klientov rapídne rastú. Klienti si k nám nechodia len vypožičať športové potreby, ale využívajú aj služby sociálneho charakteru, či už je to poradenstvo, informačný servis alebo napríklad aj ošetrenie drobných poranení vzniknutých pri športovej aktivite.

Veľkou výhodou tohto projektu je možnosť obsiahnuť hneď dve lokality v rámci mesta Nitra, a tak zvýšiť dostupnosť poskytovaných služieb. Mladí už nemusia prekonávať žiadne vzdialenosti, či veľké kovové schodisko, aby sa k nám dostali, pretože chodíme my za nimi. Chceme sa k nim dostať čo najbližšie. Od januára do júna 2018 sa terénnym pracovníkom podarilo kontaktovať 65 deti a mladých, a tiež 15 rodičov, vďaka čomu sa služba dostáva aj do povedomia dôležitých dospelých. Vďaka terénnu programu sa môžeme dostať ku klientom bližšie a poskytovať, tak svoje služby aj deťom a mladým, ktorí by ich využívali, no nevedia vôbec, že niečo také existuje.

Autor: Mgr. Róbert Tkáč, Koordinátor NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie