Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Obchodovanie s ľuďmi – fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska?

Lektori Združenia STORM pri príležitosti Európskeho boja proti obchodovaniu s ľuďmi hovorili s viac ako 390 žiakmi o prevencii obchodovania s ľuďmi.

Na Slovensku bolo podľa oficiálnych štatistík MV SR minulý rok zistených 14 trestných činov obchodovania s ľuďmi. Slovensko je stále považované za krajinu pôvodu obetí. Do programu podpory a ochrany bolo zaradených 25 obetí, z ktorých viac než polovica bola zneužívaná za účelom nútenej práce.

Mnoho užitočných informácií a praktických rád poskytli lektori Združenia STORM žiakom a študentom na 14 školách v Nitrianskom i Trnavskom kraji. Skupinové interaktívne stretnutia boli zacielené najmä na možnosti prevencie, overenia si pracovných ponúk, inzerátov či dôležitých kontaktov pri hľadaní pomoci v ťažkej situácií. 18 skupín zo škôl v Nitre, Seredi, Trnave, Levíc či Vrábloch mali možnosť diskutovať o súčasnej situácií na Slovensku, o bezpečnostných pravidlách či prípravách na cestu za prácou, či štúdiom alebo na výlet. Prostredníctvom edukatívneho filmu spoznali príbehy ľudí zo Slovenska, mechanizmus obchodovania s ľuďmi a najčastejšie formy náboru či vyslobodenia.

V čom vidia lektori zmysel takýchto prevencií? Hovorí Barbora Hurtišová – lektorka zo združenia: „Mladí ľudia často nepoznajú riziká ciest do zahraničia. Myslia si, že im sa to staň nemôže. Niektorí sú stále presvedčení, že obchodovanie s ľuďmi sa týka iba žien a sexuálneho vykorisťovania. V súčasnosti je to však práve nútená práca, ktorá sa týka mužov i žien, mladých i starých. Aktivity a diskusie im ponúkajú možnosť zamyslieť sa a dozvedieť sa praktické rady.“

Združenie STORM realizuje preventívne prednášky k téme obchodovania s ľuďmi od roku 2010. Okrem tejto témy sa venujú aj problematike prevencie HIV/AIDS, pohlavne prenosných chorôb, experimentovania s drogami. „Tieto témy sú na Slovensku považované za okrajové. Možno aj preto, že u nás nie sú vypuklým problémom. Problémom to však bude, ak sa týmto témam venovať nebudeme.“ spomína Andrea Hugáňová, štatutárna zástupkyňa Združenia STORM. „Školy, ktoré majú záujem o preventívne skupiny, nás môžu kontaktovať cez mail alebo facebook.“ dodáva.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie