Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

3P – POMOC, PRÁCA, PODPORA

Vaši klienti si u vás môžu odpracovať hodiny a vy im za to poskytnete peniaze? Touto otázkou som sa stretla pri viacerých vás, keď sme sa bavili o mojej práci v Združení STORM v kontaktnom centre ZÓNA, čo ma nakoplo napísať tento článok :)

17 klientov odpracovalo dokopy 242 hodín

Najprv to začalo tak, že niektorí naši klienti prišli s tým, že by nám nejako radi pomohli - s balením materiálu, upratali kontaktnú miestnosť v káčku alebo pozametali chodbu za nejaký balíček potravín. Tak nás napadla myšlienka, o možnosti klienta odrobiť si pár hodín práce u nás za nejakým účelom. Môže to byť hocičo, čo klient v tom momente potrebuje (samozrejme nemôžu si z tých peňazí kúpiť žiadne ilegálne alebo legálne drogy). 3P – pomoc, práca, podpora, ktorí nám bol schválený 2017 roku a od roku 2018 funguje vďaka Trnavský samosprávny kraj. Motivuje našich klientov do práce, k zodpovednosti k svojmu životu a hlavne k možnosti premýšľaniu nad samými sebou.

Pomoc

preto, lebo väčšina našich klientov nemá základné doklady (občiansky preukaz, kartičku poistenca..), ktoré potrebujú pri každej práci, pri bežnom fungovaní. U nás si napríklad môžu zarobiť na ten nový preukaz. Stačí keď príde s tým, že chce a môže hneď začať, iba podpíše zmluvu o vzájomnej spolupráci (nemusí uvádzať meno, naša služba je anonymná), vypočítame koľko ho to asi bude stáť a po odrobení ideme s ním, v rámci sociálnej asistencie, mu pomôcť pri výbavovačkách.

Práca

preto, lebo väčšina našich klientov má problém bežne sa zamestnať kvôli užívaniu alebo závislosti. S tým je spojená aj stigmatizácia a stereotypné vnímanie zamestnávateľov. U nás si musia odrobiť celú hodinu, minimálne. Je to spôsob reintegrácie a motivácie do roboty, začínajú pociťovať zodpovednosť za svoj časový harmonogram.

Podpora

preto, lebo ich podporujeme v rozvoji. Je to jeden zo základných krokov pri znovu začlenení sa do spoločnosti. Dnes si u nás odpracuje „občiansky preukaz“, zajtra si už môže hľadať novú prácu a bývanie.

Nemusí to byť iba nový doklad, môže to byť aj splátka výživného, mobilný kredit alebo jednoducho základné potraviny. Projekt pomoc, práca, podpora, resp. 3P je pre našich klientov veľmi prospešný. Zároveň ale aj nám pomáhajú pri rôznych činnostiach, pri balení materiálu, pri upratovaní a pod.. Pomáhame si navzájom :)

autorka: Mgr. Vesna Tomašik, sociálna pracovníčka programov KROK VPRED a ZÓNA

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie