Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Pomoc + práca = podpora

Rovnica z nadpisu je v súčasnej dobe ešte aktuálnejšia ako inokedy. Práca je prioritnou témou mnohých ľudí už od letných brigád počas strednej školy. Ak má však človek komplikovaný životný príbeh, do ktorého vstupujú aj drogy – je hľadanie práce ešte náročnejšie.

Združenie STORM už 15 rokov vykonáva aktivity zamerané na prevenciu rizík a škôd spôsobených užívaním drog. V tomto roku vďaka podpore Nadácie Pontis začalo združenie v programe ZÓNA pomáhať svojim klientom rozbehnúť pracovný proces. Akým spôsobom?

Približuje Andrea Hugáňová – štatutárna zástupkyňa: „Klienti majú možnosť v našom nízkoprahovom centre pracovať niekoľko hodín denne. Odmenou im za to nie sú peniaze „na ruku“, ale šetrenie na vopred stanovený cieľ. Napríklad na kolok za vybavenie nového občianskeho alebo poplatok do zdravotnej poisťovne. Mali sme tu už klientov, ktorí si odpracovali opravu okuliarov, lieky alebo zaplatili výživné pre dieťa. V podstate si môžu odpracovať čokoľvek zmysluplné, čo im skvalitní doterajší život. Učia sa tak zodpovednejšiemu správaniu sa, návyku na pracovný režim.“

Klienti vykonávajú jednoduché práce v prítomnosti sociálneho pracovníka. Ide napríklad o balenie materiálu, upratovanie exteriérov, maľovanie stien a pod. „S klientmi sme vždy pri práci, aby sme využili vzniknutý priestor na kontakt, prácu s motiváciou či riešenie problémov, ktoré majú.“ hovorí Andrej Kern, sociálny pracovník. „Výhodou je krátkodobosť a dobrovoľnosť práce. Klient sa môže rozhodnúť, koľko hodín odpracuje. Podmienkou je však minimálne jedna ukončená. Napríklad na kolok na občiansky preukaz si dokáže zarobiť za 5 hodín práce. Niektorí sú odhodlaní odpracovať to v jeden deň, niektorí na to potrebujú viac času.“ dodáva.

V budúcnosti chce združenie pokračovať v aktivite aj po skončení projektu a spolupracovať s Mestom Sereď či inými organizáciami, ktoré potrebujú pomoc pri upratovaní či iných prácach. „Nie je to megaprojekt s okamžitými výsledkami, ale je to ďalšia možnosť ako si klienti môžu zlepšiť svoju životnú situáciu a nenabaľovať si problémy ako snehovú guľu.“ uzatvára A. Hugáňová.

Ak Vás zaujali aktivity združenia a chcete ich podporiť – môžete tak spraviť cez https://zdruzeniestorm.darujme.sk/1015/

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie