Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Prax, ktorá stojí zato

Keď nám v poslednom ročníku vysokej školy dali možnosť vybrať si miesto odbornej praxe, ktorú máme absolvovať v rozsahu 120 hodín, vedela som, že si chcem vybrať organizáciu, v ktorej budem mať možnosť veľa vidieť, zažiť a dozvedieť sa. Intuitívne som sa rozhodla pre združenie STORM, konkrétne ich nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS. Bola som veľmi rada, že ma medzi seba prijali a mohla som byť prvou študentkou z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá tu absolvuje prax.

Musím sa priznať, že som nevedela čo mám od praxe v CIRKUSe očakávať. Mala som mierne obavy, z toho či som si zvolila vhodnú organizáciu, a ako ma medzi seba príjmu pracovníci, ale aj klienti. Povedala som si však, že chcem zistiť čo najviac o jeho fungovaní a vyskúšať si hlavne prácu s klientmi. Počas praxe som mala možnosť byť osemkrát v klube a šesťkrát v teréne. Keď som išla prvýkrát do terénu mala som stres z toho, ako to zvládnem. No hneď ako sme s pracovníčkami dorazili na ihrisko, na ktorom sa zdržiavajú počas terénu, všetky stresy opadli. Decká nás čakali s tým, že mali už vymyslenú hru a rozrátavali nás do tímov. Bolo to úžasné. V tej chvíli som si uvedomila, že pracovníci majú vytvorené stabilné zázemie a klienti ich medzi seba prijali. Zistila som tiež, že voľnočasové aktivity sú nesmierne dôležité. Áno, človek by si mohol povedať: „veď vy sa s deťmi len hráte!“ Ale vôbec to tak nie je. Je to dokonalý nástroj na nadviazanie komunikácie a uvoľnenie atmosféry. Vďaka hrám si budujú u klientov dôveru a môžu im následne poskytovať služby ako poradenstvo, situačná intervencia, prevencia a podobne.

"Ďalšia vec, ktorá ma fascinovala je rozmanitosť klientov – či už veková alebo osobnostná."

Veková hranica pre klientov klubu je 12 až 20 rokov a je veľký rozdiel zhovárať sa s mladším a starším klientom. Veľmi ma bavilo pozorovať pracovníkov a ich komunikáciu s klientmi. To akým spôsobom kladú klientom otázky, počúvajú ich a vedia im byť nápomocný. Boli pre mňa vzorom a inšpiráciou. Považujem ich za skutočných profesionálov a obdivujem ich prácu, tak v klube, ako aj v teréne. Vidieť, že práca s mládežou ich baví a každý jeden z nich má množstvo vízií, ako ďalej zlepšovať program, a ako adresnejšie reagovať na potreby detí a mládeže na sídlisku i v komunite.

Musím však povedať, že som bola prekvapená tým, aká náročná je sociálna práca v nízkoprahovom programe a čo všetko obnáša. Rozhodne to nie je len priama práca s klientmi, ale aj administratíva, zaznamenávanie každej služby, písanie projektov, upratovanie a zveľaďovanie priestorov, šírenie osvety po stredných a základných školách, organizovanie komunitných akcií, podujatí, porady, školenia a neustála snaha o napredovanie a zlepšovanie služieb, ktoré ponúkajú

Čo pre mňa po absolvovaní praxi znamená CIRKUS?

  • Rozmanitosť
  • Profesionalita
  • Akceptácia rôznorodosti
  • Vízia

Všetkým cirkusákom a stormákom prajem veľa síl. Ste super :)

Lucia Holečková - praktikantka NPDM Cirkus, študentka Univerzita Mateja Bela

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie