Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Stále tabu - vírus HIV?

Pri príležitosti 1.decembra – Svetového dňa boja proti AIDS lektori Združenia STORM diskutovali s viac ako 380 žiakmi o rizikách spojených s vírusom HIV a ochorením AIDS.

Na Slovensku bolo k 30.9.2016 evidovaných 736 HIV pozitívnych občanov SR (v ďalších 140 prípadoch šlo o cudzincov). Za obdobie od začiatku roka 2016 do septembra 2016 pribudlo 65 ľudí, ktorí sa nakazili vírusom HIV. Pokiaľ upriamime pozornosť na Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj, hovoríme o 162 HIV pozitívnych ľuďoch, z ktorých 21 trpí ochorením AIDS.

Prečo je stále stúpajúca krivka počtu nakazených? „Určite sa to nedá zovšeobecniť, ale vysvetľujeme si to ako stále nedostatočnú prevenciu. Medzí študentmi sa stále šíria mýty a mylné informácie, ktoré si posúvajú ďalej, ak sa vôbec o tejto téme s niekým rozprávajú.“ hovorí Mgr. Róbert Tkáč, lektor zo združenia.

Aj preto Združenie STORM už viac ako 8 rokov organizuje preventívne prednášky na školách a edukatívne aktivity pre verejnosť. Lektori združenia navštívili v tomto roku 10 škôl v Nitrianskom a v Trnavskom kraji. Zamerali sa na mýty spojené s vírusom HIV a rozprávali sa so študentmi o rizikovom správaní, o spôsoboch prenosu a o tom kde sa vírus HIV nachádza. Študentom boli poskytnuté praktické rady ako chrániť seba aj svoje okolie Zároveň študentov viedli lektori k tolerancii a spolupatričnosti k HIV pozitívnym ľuďom, aby ich nestigmatizovali a nevyčleňovali na okraj spoločnosti. Rovnako im boli poskytnuté informácie o tom kedy, kde a za akých okolností sa dať testovať a ako prebieha liečba.

16 skupín žiakov a študentov stredných škôl a vysokej školy v Nitre, Seredi a Vrábloch sa mohlo otvorene dotazovať na všetky otázky spojené s rizikovým správaním spojeným s prenosom vírusu. Sami reflektovali svoje postoje a pocity ako by sa správali v prípade, že by sa nakazil ich známy, rodinný príslušník, partner či oni sami. „Človek si je za svoje správanie zodpovedný sám, avšak to neznamená, že nepotrebuje pomoc či podporu pokiaľ sa ocitne v náročnej situácii. Môže sa to stať komukoľvek.“ uviedla jedna zo študentiek.

Pracovníci združenia si uvedomujú potrebu vzdelávať a informovať nielen študentov, ale aj verejnosť. Preto aj tento rok zorganizovali v spolupráci so Slovenským červeným krížom Územným spolkom Nitra a mestom Nitra Sviečkový pochod ako symbol boja proti HIV/AIDS. 30. novembra sa stretlo niekoľko desiatok ľudí na Svätoplukovom námestí v Nitre aby prejavili záujem a podporu HIV pozitívnym ľuďom a osobám trpiacim ochorením AIDS. Následným programom bol vedomostný kvíz na túto tému v podniku Beer Time Nitra, aby sa aj takýmto netradičným spôsobom dostali informácie o problematike medzi ľudí. „Kvíz v beertime bol naozaj prínosný. Rada som sa na ňom zúčastnila. Je dôležité otvárať takéto vo všeobecnosti tabuizované témy. Tento kvíz nám priblížil problematiku prostredníctvom zábavnej formy.“ hovorí jedna z účastníčok.

Združenie STORM sa od roku 2002 venuje prevencii rizikového správania obyvateľov Nitrianskeho a Trnavského kraja. Viac informácií nájdete na www.zdruzeniestorm.sk alebo FB: Združenie STORM.

Podporiť aktivity združenia môžete na https://zdruzeniestorm.darujme.sk/1015/. Ďakujeme.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie