Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

U-rampa v novom šate

Skatepark na Dieloch sa už niekoľko dní pýši novo-zrekonštruovanou U-rampou, vďaka realizácii projektu podporeného Nadáciou Orange. Schátraná a nevyhovujúca rampa už nemohla ďalej plniť svoju funkciu, preto sme sa jej rozhodli vdýchnuť opäť nový život plný skaterských či kolobežkových trikov.

Práce sa začali v posledný septembrový víkend pod vedením pracovníkov programu CIRKUS a za pomoci rúk dobrovoľníkov a zapojenia samotnej komunity skaterov. Prvými úspešnými úkonmi spojenými s demontážou starých a poškodených drevených častí, odstránením hrdzavých povlakov a úpravou okolia, sme zlikvidovali veľké množstvo odpadu.

Práce spojené s montážou nových častí stavby môžme považovať za najproblematickejšie z hľadiska trvania aj náročnosti práce. Stále sme však mali podporu komunity skaterov a teplé jesenné počasie bolo tiež naším pomocníkom. S využitím ochranných prvkov a dodržaním bezpečnostných pokynov počas prác nikto neprišiel k zraneniam. Plánovaný termín sa síce nepodarilo dodržať kvôli vzniknutým technickým problémom, ale všetky nezrovnalosti sa nám podarilo úspešne prekonať a rovnako ako naši pomocníci s kolobežkami ani my sme nestratili motiváciu a vidinu cieľa novej a funkčnej U-rampy.

S mesačným sklzom sa nám predsa podarilo dokončiť všetky montážne a bezpečnostné práce. Dnes môžeme vyhlásiť, že U-rampa je vynovená a už dávno pokrstená mnohými trikmi. Základnou myšlienkou realizácie tohto projektu bola podpora terénneho programu CIRKUS, prostredníctvom U-rampy ako kontaktného nástroja a oslovenie potenciálnych klientov v súčinnosti s ich participovaním na realizácii tohto projektu. Ak nazeráme na toto východisko, projekt môžeme vyhodnotiť ako mimoriadne úspešný - terén sa rozrastá a mnoho nových klientov nadviazalo kontakt práve v období rekonštrukcie U-rampy.

Vychádzajúc z nadšenia a trpezlivej práce klientov, ktorí participovali na tomto projekte sa nám opäť potvrdilo, že neformálne heslo "nie pre vás, ale s vami" má v našej práci kľúčový význam.

Autorka: Bc. Mária Ösziová Kontaktná pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie