Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

V Trnave sa myslelo pozitívne

Združenie STORM už po piaty rok organizovalo celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy.

20.10.2017 sa zišlo viac ako 80 účastníkov, ktorí chceli načerpať okrem pozitívnej energie aj veľa inšpirácie do svojej praxe či výuky. Združenie STORM ako hlavný organizátor si prizval na pomoc pri realizácií podujatia dve univerzity Trnavskú univerzitu v Trnave a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a mesto Trnava.

„Konferencia bola rozdelená do troch častí – v dopoludňajších hodinách prebiehali hlavné prednášky od Mesta Trnava, Duke of Edinburg a ETP Slovensko. V popoludňajších hodinách si mohli účastníci vybrať medzi rôznymi praktickými workshopmi a ukážkami dobrej praxe od slovenských i českých organizácií.“ približuje konferenciu Pavol Ščasný zo združenia.

Téma konferencie bola o prepájaní a sieťovaní mimovládneho sektoru s biznis a verejnou správou. Program bol preto naplnený práve ukážkami toho, ako sa to dá a akým spôsobom rôzne inštitúcie medzi sebou spolupracujú.

„Najviac ma oslovila pestrosť hlavných prednášok a workshopov. Oceňujem tiež vytvorenie chill out zóny, kde sa účastníci mohli porozprávať v príjemnom prostredí a pri dobrom jedle.“ zhodnocuje svoje dojmy Jana Gabrielová.

záÚčastníci si mohli vypočuť názory a diskutovať napríklad s Leaf Slovensko, Nadáciou Pontis, Českou asociáciou streetwork, PS. Digital, Odyseus, Nitrianskou komunitnou nadáciou, Mareenou a pod. Pre záujemcov z univerzít ponúkla konferencia možnosť prezentácie a publikovania odborných príspevkov v recenzovanom zborníku.

Okrem odbornej časti si mohli návštevníci vybrať rôznorodé sprievodné aktivity a neformálne sieťovanie ukončili na na after party v priestoroch centra Mladá Archa.

Viac informácií na www.zdruzeniestorm.sk alebo FB: https://www.facebook.com/events/1433881116657821/?ref=br_rs.

Kompozit - konferencia mysliaca pozitívne sa uskutočnila vďaka podpore Mesto Trnava, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Naše ďakujem samozrejme patrí lektorom a prednášajúcim a všetkým sponzorom. Taktiež ďakujeme dobrovoľníkom a v neposlednom rade všetkým účastníkom z neziskového, biznis i verejného sektora, ktorí prišli zdieľať, prepájať a hľadať spôsoby akým sa dajú veci na Slovensku robiť ešte lepšie.

A už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý už teraz plánujeme TU.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie