Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Združenie STORM oslavovalo 15. narodeniny!

12.5.2017 sa naplnilo kultúrno-komunitné centrum Hidepark v Nitre množstvom dobrých ľudí, ktorí veria v myšlienku prevencie a osvety.

Spoločne so súčasnými odborníkmi Združenia STORM oslavovali 15 rokov jeho pôsobenia na Slovensku. Združenie pracuje v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie a cieľavedome prepája potreby komunity najrizikovejších obyvateľov s možnosťami priamej pomoci či sprostredkovania pomoci iných inštitúcií.

„Za 15 rokov Združenie STORM sa výrazne posunulo. Na začiatku sme boli vnímaní viac ako študentská iniciatíva, ale teraz sme už etablovaná organizácia, v ktorej pracujú odborníci a má premyslený koncept pomoci rôznym cieľovým skupinám. Pracujeme nielen s mládežou, ktorá je ohrozená záškoláctvom, experimentovaním s drogami či domácimi alebo vzťahovými problémami. Venujeme sa aj ľuďom, ktorí reálne drogy užívajú a môžu tým ohroziť nielen svoje zdravie ale aj zdravie komunity, v ktorej sa pohybujú. Chceme chrániť verejnosť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj likvidácia použitých ihiel, ktorých sme doteraz vyzbierali skoro 800 000.“ hovorí Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. – súčasná štatutárna zástupkyňa združenia.

Okrem poradenskej práce s klientmi sa pracovníci venujú aj všeobecnej osvetovej činnosti. Chodia na hudobné či tanečné festivaly, verejné podujatia a akcie, kde sa môžu bežní ľudia dozvedieť viac o drogách či inom rizikovom správaní. „Združenie STORM je pre mňa nahromadené množstvo energie ľudí, ktorí sa v ňom za tie roky vystriedali s odhodlaním robiť veci inak a čo najlepšie. A to všetko pre ľudí, ktorí aj keď sa správajú rizikovo, snažia sa robiť vo svojom živote kroky vpred.“ spomína na roky praxe Magdaléna Halásová.

Na narodeninovej oslave sa preto nielen spomínalo, ale aj hovorilo o víziách. Pretože Slovensko je krajina ako stvorená na sebarealizáciu. Je tu veľa priestoru veci a okolnosti meniť. „Neboli by sme tým, čím sme, keby pri začiatkoch nestáli húževnatí, tvoriví a najmä nadchnutí ľudia. Janka, Mirka, Danka a množstvo ostatných. A to udalo smer celému nášmu ďalšiemu vývoju. V združení skutočne pracovali a pracujú vynikajúci ľudia, ktorým záleží na Slovensku a profesiu sociálneho poradcu vnímajú ako povolanie. A zato som im veľmi vďačná a vážim si ich.“ dodáva Hugáňová.

Oslava prebehla so všetkým, čo k tomu patrí. Odovzdávali sa darčeky, krájala torta, spoločne sa fotilo a hrala dobrá hudba v podaní kapely HASH. Okrem toho pracovníci zasadili strom lipu ako dar od organizácie Cuketa. Nielen pre Združenie STORM ale aj pre budúce generácie. Nech spoločne ďalej rastú a rozvíjajú sa.

Ak im v tom chcete pomôcť aj vy – podporte združenie cez portál: www.darujme.sk

Ďakujeme!

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie