Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Blog

Združenie STORM vďaka podpore z ESF rozvíja svoje aktivity aj v roku 2018

Združenie STORM vo svojich programoch zameraných na rizikové skupiny obyvateľov v Nitrianskom a Trnavskom kraji od 2.1.2018 začalo s realizáciou dvoch nových dlhodobých projektov pod názvami:

  1. Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji
  2. Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji..

Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Čo je ich cieľom a ako prebehol prvý mesiac realizácie?

„Prvý z projektov sa zameria na rozvoj terénneho programu v meste Nitra a ambulantného programu v Seredi a na zvýšenie počtu klientov – užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise, pre ktorých je zabezpečené sociálne poradenstvo a ďalšie opatrenia na podporu a pomoc.“ hovorí Pavol Ščasný – projektový manažér. Nový projektový model prevádzky napĺňa potreby najrozšírenejšej komunity v Nitre a v kontaktnom ambulantnom centre v Seredi. „Rozšírením služby na viac dní a hodín budeme mať príležitosť zefektívniť proces resocializácie v rizikových skupinách obyvateľstva. Priemere nám do terénu a kontaktného centra chodí 18 klientov na službu a klienti vďaka časovej flexibilite majú možnosť lepšej dostupnosti pomoci.“ dodáva P. Ščasný.

Vďaka podpore druhého projektu sa zameriavajú sociálni pracovníci na skupiny detí a mládeže v meste Nitra, ktorá navštevuje fungujúci ambulantný program CIRKUS a/alebo preferuje pobyt v teréne (na sídlisku, v parku,...) „Chceme tým napomôcť k znižovaniu negatívnych dopadov spojených s rizikovým správaním a málo podnetným prostredím na vývoj detí a mládeže. Realizáciou projektu dosiahneme najmä zvýšenie počtu klientov a členov ich rodín využívajúcich služby zariadenia, tak aby boli k dispozícii ľahko dostupné, bezplatné, odborné intervencie zamerané na pomoc a podporu.“ približuje projekt Katarína Kršiaková – sociálna pracovníčka v klube CIRKUS. „Prvý mesiac prišlo na služby 47 klientov, celkovo mali k dispozícií 160 hodín na kontakt a poradenstvo.“

Oba projekty sú iba na začiatku, ale záujem zo strany klientov je jednoznačný. Takéto typy aktivít v Nitrianskom i Trnavskom kraji chýbajú. Je veľmi málo organizácií, ktoré pracujú na princípoch nízkoprahovosti a znižovania rizík. Pracovníci združenia veria, že vďaka projektom sa im podarí stabilizovať služby a ponúknuť ešte viac účinnej pomoci.

Viac informácií o projektoch nájdete na stránke: http://zdruzeniestorm.sk/projekty/esf/projekty.htm

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie