Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Andrea Hugáňová - Združenie Storm

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.

Dosiahnuté vzdelanie

 • 2009-2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta soc. vied a zdravotníctva odbor: Sociálna práca
 • 2007 – 2009, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta soc. vied a zdravotníctva odbor: Sociálna práca so zameraním na poradenstvo
 • 2004 – 2007, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta soc. vied a zdravotníctva odbor: Sociálna prácaa

Kurzy, workshopy, výcviky

2014

 • frekventantka Kurzu trénerov programu ART/Aggression Replacement Training/Tréning rozvoja sociálnych kompetencií (NÁVRAT, občianske združenie)

2013

 • absolventka dvojročného akreditovaného vzdelávacieho programu Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby (Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica, Bratislava)

2011

 • Certifikát o absolvovaní tréningu „Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi“ organizovaný Ministerstvom vnútra SR a IOM
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Dobrá praxe v nízkoprahových službách“ udelené Českou asociáciou streetwork
 • Osvedčenie o účasti na odbornom vzdelávacom bloku „Kontaktná práca v nízkoprahových službách“ (Kurz viedol: Mgr. Michal Zahradník)
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu s názvom "Obchodovanie s ľuďmi" (MV SR)
 • Osvedčenie o absolvovaní semináru Těhotné uživatelky drog a matky uživatelky v TP, KC a DS (Česká asociace streetwork, o.s. Praha)
 • Certifikát o absolvovaní vzdelávania v rámci projektu Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom inovatívneho vzdelávania, SK0102 (Agentúra Euroformes, n.o.)

2010-2011

 • frekventantka kurzu Dobrá praxe v nízkoprahových službách (Česká asociace streetwork, o.s. Praha)

2010

 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope - PCA v skupinovej práci s deťmi a adolescentmi (PCA Inštitút Ister Bratislava)
 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope - PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi (PCA Inštitút Ister Bratislava)

2009

 • Osvedčenie o aktívnej účasti na kurze – Komunikácia s „problémovým“ dieťaťom a rodičom (Arte, Bratislava)
 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope – Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou (Coachingplus, Bratislava)
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Špecifické odb. vedenie a podpora profesionálneho rastu (CPPPP, Bratislava)

2008

 • Osvedčenie o účasti na workshope – Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore (Coachingplus, Bratislava)
 • Certifikát o absolvovaní tréningu Identifikácia obchodovaných osôb (IOM Slovensko)
 • Osvedčenie o aktívnej účasti na workshope – Efektívny pomáhajúci rozhovor (Coachingplus, Bratislava)
 • Certifikát – Vzdelávanie dobrovoľníkov ku skvalitneniu práce v svojpomocných skupinách závislostí – výcvikový program (CPIS Budúcnosť, Nitra)
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie