Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

ESF projekty

Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji

Združenie STORM vo svojom programe CIRKUS od 2.1.2018 začalo s realizáciou projektu pod názvom Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac o projekte

Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji

Združenie STORM vo svojich programoch KROK VPRED a ZÓNA od 2.1.2018 začalo s realizáciou nového dlhodobého projektu pod názvom Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac o projekte

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie