https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - 20 rokov STORMU, ktoré ma ovplyvnili

O nás / Blog

20 rokov STORMU, ktoré ma ovplyvnili

20 rokov združenia alebo ako jeho filozofia ovplyvnila môj život
Celkom dobre si to vybavujem. Bola som druháčka na vysokej, celkom nadšená, že budem pracovať s malými deťmi a budem pomáhať starším ľuďom. Keď ma oslovila spolužiačka, či nechcem ísť na školenie o drogách a ako pomáhať „feťákom“. Čoby nie – môže to byť zaujímavé. Dievča z Liptova, ktoré o drogách vedela holé nič.


Takto to začalo...iba z čírej zvedavosti, chuti sa dozvedieť niečo nové, brať svoje štúdium a budúcu profesiou naozaj vážne, rozšíriť si obzory.

Spoznala som skvelých ľudí. Mladých, akčných, odvážnych. Takých, čo chcú robiť veci dobre. Neverila som síce, že ma vezmú, ale podarilo sa. Prvé vzdelávania, náčuvy v teréne, prvé kontakty s klientom, prvé supervízie, pracká...a odvtedy už viac ako 16 rokov je to veľká časť môjho života.
Združenie STORM je pre mňa práca, povolanie, poslanie. 6P – pretože prináša aj pomoc, podporu a peniaze...Naučila som sa tak veľa o praktickej sociálnej práci, tak veľa o nedostatočnom sociálnom systéme na Slovensku, tak veľa o sebe samej a tak veľa aj o klientoch – ľuďoch tam vonku, o ktorých som netušila nič. Príbehy, momenty, zásadné i menej zásadné rozhodnutia, ktoré ma ovplyvňovali. Za tú dobu sa v združení vystriedali aj mnohí pracovníci, kolegovia. Ďalší ľudia, ktorí ma formovali a posúvali v rolách koordinátorky, šéfky.

Ale to čo ma najviac v živote ovplyvnilo, neboli klienti ani pracovníci. Bola a je to filozofia harm-reduction. Filozofia mne tak bezprostredná, že ju už vidím na každom kroku v bežnom živote a učím ju aj syna aplikovať na jeho 4 ročný svet. Filozofia, ktorá nás učí k zodpovednosti za svoj život a život našich blízkych.

Ja, tak ako aj iní, som niekedy nepoučitelná, niekedy ľahkovážna, niekedy riskujem. Ale odkedy som začala pracovať v STORMe, naučila som sa znižovať čo najviac riziká a škody vyplývajúce z týchto momentov. Vidieť veci z preventívneho hľadiska a pritom pripustiť aj fakt, že každý sa niekedy správame nerozumne. Ale vždy dokážeme spraviť aspoň maličký krok k tomu, aby sme nedopadli zle alebo si o maličký krok polepšili.

Toto mi dáva zmysel, v tom fakte je kopec nádeje a tiež priestoru na zmenu. Tento princíp vysvetľujem ženám na seredskej výpadovke, keď nemajú zákazníka. Hľadám možnosti pomoci s užívateľom drog, ktorý sa ponáhľa z práce a zastaví sa ešte vymeniť si ihly. Ale hovorím o
ňom aj rodičom, ktorí sa prídu poradiť a posťažovať na svoje dieťa.
Pretože každý z nás robíme zlé rozhodnutia. Denne. Niektoré neviditeľné, maličké, niektoré väčšie, závažnejšie.

Ale nie je chybou spraviť zlé rozhodnutie. Chybou je sa z neho nepoučiť. A to je to, čomu my v združení veríme už 20 rokov.

Príďte sa s nami učiť na odbornú konferenciu KOMPOZIT a zabaviť na benefičný festival 20.5. Ďakujem, že ste s nami. Ďakujem, že podporujete naše aktivity a tým pomáhate zvyšovať kvalitu života našich klientov.

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.


https://www.high-endrolex.com/50