O nás / Blog

Ako zmenila implementačka život CIRKUSu?

Projekt podporený Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nám započal v januári 2018.
Mám pocit ako by to bolo len minulý mesiac, keď sme v nízkoprahovom klube pre deti a mládež CIRKUS začali aplikovať nové vízie vychádzajúce z projektu.
Samozrejme, projekt nám pridal mnoho nových povinnosti, no ešte viac rozšíril naše možnosti.
Začiatky boli najťažšie, zvykať si na novozavedený systém administratívy (a tým aj viac administratívnej práce) a celkovo aj na o poznanie viac času na prácu s klientom nám dalo zabrať. Postupom času sme sa v tom naučili plávať a aj komplikovanejšie úkony spojené s projektom sa pre nás stali dennodennou rutinou.
Projekt nám pomohol naplno rozbehnúť terénnu časť programu, ktorá bola do januára 2018 len akousi ťažko stabilizovateľnou predstavou. Nakoľko som sám vykonával počas projektu pozíciu terénneho sociálneho pracovníka môžem s dôveryhodnosťou mne vlastnou prehlásiť, že projekt naplnil ciele. Miestna komunita deti a mladých si rýchlo privykla na našu prítomnosť.
Klubové a terénne služby boli klientom k dispozícii tak ako nikdy predtým, a to štyrikrát do týždňa klub a štyrikrát do týždňa terén.


Z čoho sa však najviac teším? Vďaka istote na štyri roky sa mohli pracovníci viac zamerať na dlhodobé ciele. A to je to, čo našu prácu zdokonaľuje, vďaka čomu ju môžeme robiť ešte lepšie.

Okrem každodenných hodnotných rozhovorov s klientmi sme sa mohli podieľať aj na zlepšení situácie mladých na sídlisku – komunitná oprava Urampy, či lobbing za opravu multifunčného ihriska. Naša práca v teréne, tak mala vplyv na celú miestnu komunitu – obyvatelia sídliska Klokočina.
So službami rástli počty klientov, ktorí využívali naše služby. A bolo pri tom jedno či sa jedná o jednorázové či dlhodobé kontakty. Všetky mali pre nás obrovský význam. Úspešnosť možno v tomto prípade aj kvantifikovať, počas trvania projektu sa nám podarilo zaregistrovať 202 nových klientov a pracovať s nimi na pravidelnej báze. A to nerátam stovky ďalších, ktorí využili naše služby jednorazovo. Veľkou výzvou bolo aj rozbehnutie online poradenstva, ktoré by nebolo možné udržať nebyť projektu. Táto služba sa stala najmä počas pandémie veľmi dôležitou zložkou našej práce.
Ako projektový a finančný manažér som vnímal najväčšie riziko projektu v nešťastnom načasovaní, nakoľko polovicu projektu sme prežili v pandémii korona vírusu. A možno paradoxne práve tento projekt nám pomohol veľmi flexibilne prispôsobiť služby klientom, a aj napriek nepriaznivej situácii byť k ním neustále blízko.

autor: Mgr. Róbert Tkáč, sociálny pracovník