Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Darujte nám 2% z vašich daní

Ak chcete prispieť na naše projekty máte jedinečnú príležitosť. Darujte nám 2 alebo 3% z vašich daní a pomôžete nám tým s ich realizáciou. Vás to nič nestojí a nám tým pomôžete.

V texte nižšie nájdete návod ako postupovať.
Zvoľte si prosím, ktorý postup platí pre vás: Zamestnanec, Právnická osoba, Fyzická osoba (Podnikateľ)

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie …) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.
 • Potom vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 alebo 3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % alebo 3% z dane musia byť najmenej 3,33 eur. Údaje o združení sú už vypísané.
 • Do 31.marca 2021 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak s tým nechcete mať robotu, prineste to k nám, pošleme to za vás.

Ako môžem poukázať 3%?
*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2020 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnost (vzor nájdete tu). Združenie STORM nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE. Viac informácií nájdete tu.

Právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Elektronický formulár nájdete na tomto linku.

 • Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
 • vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete tieto údaje
 • Údaje o príjmateľoví:
  IČO príjmateľa: 37 868 314
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Združenie STORM
  Ulica: Nedbalova 17
  PSČ: 949 01
  Obec: Nitra
 • Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektornického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 alebo 3% poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní typu A alebo typu B.
 • 2 alebo 3% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.
 • Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.
 • Údaje o prijímateľovi:
 • IČO príjmateľa: 37 868 314
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Združenie STORM
  Ulica: Nedbalova 17
  PSČ: 949 01
  Obec: Nitra
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Ako môžem poukázať 3%?
*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2020 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnost (vzor nájdete tu). Združenie STORM nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

ĎAKUJEME!

Ďalšie informácie o Združení STORM sa môžete dozvedieť na www.zdruzeniestorm.sk alebo na FB Združenie STORM či na maily zdruzenie.storm@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie