https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Digitálny svet aj v ZÓNE

O nás / Blog

Digitálny svet aj v ZÓNE

4P – pomoc, práca, podpora a počítač


Ako súvisia všetky tieto P so sebou a s našim združením? Súvisia a najmä s našimi klientmi v programe ZÓNA.

Projekt 4P - pomoc, práca, podpora, počítač, ktorý bol podporený Nadáciou Orange v grantovom programe Digitálny svet pre každého, je zameraný na zvyšovanie počítačovej gramotnosti u užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise.
Kontaktné centrum ZÓNA, ktoré patrí medzi tri centrá na celom Slovensku je situované do malého mesta Sereď s cieľom poskytovať pomoc, podporu, sprevádzanie, odborné poradenstvo a zdravotnícky materiál najmä užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise.

ZÓNU máme otvorenú denne okrem piatku, v priemere k nám prichádza cca 10 klientov za deň s vekovým priemerom cca 38 rokov.

S klientmi riešime ich životné situácie, bežné momenty, motiváciu, zdravotné problémy a taktiež veľmi intenzívne aj možnosti práce a odchodu do zahraničia. A práve preto vznikla aj potreby projektu 4P.
Klienti často krát nemajú ani základné schopnosti, ktoré súvisia s obsluhou počítačov, s bezpečnosťou, s vyhľadávaním na internete a zároveň nevedia kriticky pristupovať k informáciám, ktoré získajú.

Stávajú sa tak ľahkými obeťami rôznych podvodníkov, falošných ponúk na prácu a podTaktiež ich kontakty s rodinou sú aj vďaka ich nevedomosti omnoho chudobnejšie.

My ich chceme vo všetkých týchto oblastiach podporiť, naučiť ich pracovať s počítačom, vedieť sa orientovať v online priestore a pomôcť im rozpoznávať riziká, ktoré s tým súvisia.

Bohužiaľ v centre sme mali iba jeden starý darovaný počítač, ktorý je spomalený a demotivuje klientov pri práci.
Vďaka projektu sme mohli techniku vymeniť. Klienti zmenu hneď postrehli a zvýšila sa aj ich motivácia pracovať na väčšom, rýchlejšom monitore. Tešíme sa, že svoje bariéry v tejto oblasti postupne prekonávajú a učia sa každým kliknutím dôverovať viac sebe i technike. A na záver projektu si ich vedomosti hravou formou overíme a získajú aj praktické darčeky vhodné na zimné obdobie ????

Mgr. Andrea Hugáňová Kosírová, PhD. - koordinátorka programu ZÓNA
https://www.high-endrolex.com/50