O nás / Blog

Našli ste pohodenú ihlu v Nitre?

Jedným zo základných cieľov združenia je ochrana verejného zdravia a minimalizácia škôd vznikajúca z rizikového správania.

Injekčné striekačky môžu byť potencionálnym prenášačom ochorení a môžu pri náhodnom poradení spôsobiť nákazu ako je HIV, žltačka a iné. Práve preto je našou prioritou aj bezpečná likvidácia ihiel z ulíc miest.

V spolupráci s Mestom Nitra realizujeme práve preto projekt Bezpečne v komunite Nitra.

Rozdelený je na tri časti.
1. Pravidelné zbery, 1x mesačne, v špecifických lokalitách.
2. Rýchla reakcia na podnety o náleze práve od obyvateľov mesta.
3. Prevádzkovanie bezpečnostnej nádoby FIXPOINT v blízkosti autobusovej stanice (za verejnými WC) a na Petzwalovej 19.

Súčasťou ochrany verejného zdravia je tiež bezpečná likvidácia priamo v spolupráci s injekčnými užívateľmi drog, ktorí ich prinášajú priama nám v rámci programu KROK VPRED.

FB: Bezpečne v komunite Nitra
????: 0905 788 275
mail: info@zdruzeniestorm.sk

Ďakujeme všetkým za spoluprácu pri ochrane verejného zdravia.