https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Pomoc + práca = podpora alebo ako sa vyvíja projekt 3P?

O nás / Blog

Pomoc + práca = podpora alebo ako sa vyvíja projekt 3P?

Rovnica z nadpisu je v súčasnej dobe ešte aktuálnejšia ako inokedy. Práca je prioritnou témou mnohých ľudí nielen v čase koronavírusu. Ak má však človek komplikovaný životný príbeh, do ktorého vstupujú aj drogy – je hľadanie práce ešte náročnejšie.

Združenie STORM už 19 rokov vykonáva aktivity zamerané na prevenciu rizík a škôd spôsobených užívaním drog.

V tomto roku vďaka projektu 3P - práca, pomoc, podpora zaisťuje združenie svojim klientom – užívateľom drog a osobám pracujúcim v sexbiznise lepšie postavenie na trhu práce.

Približuje Pavol Ščasný – štatutárny zástupca: „Klienti majú možnosť v našich programoch v Nitre, Seredi a Trnave pracovať niekoľko hodín denne. Odmenou im za to nie sú peniaze „na ruku“, ale šetrenie na vopred stanovený cieľ. Napríklad na kolok za vybavenie nového občianskeho alebo poplatok do zdravotnej poisťovne. Mali sme tu už klientov, ktorí si odpracovali opravu okuliarov, lieky alebo zaplatili výživné pre dieťa. V podstate si môžu odpracovať čokoľvek zmysluplné, čo im skvalitní doterajší život. Učia sa tak zodpovednejšiemu správaniu sa, návyku na pracovný režim.


Klienti vykonávajú jednoduché práce v prítomnosti sociálneho pracovníka. Ide napríklad o balenie materiálu, upratovanie exteriérov, maľovanie stien a pod. „S klientmi sme vždy pri práci, aby sme využili vzniknutý priestor na kontakt, prácu s motiváciou či riešenie problémov, ktoré majú.“ hovorí Andrea Kosírová Hugáňová, koordinátorka nízkoprahového programu ZÓNA v Seredi.

Výhodou je krátkodobosť a dobrovoľnosť práce.

Klient sa môže rozhodnúť, koľko hodín odpracuje. Podmienkou je však minimálne jedna ukončená. Napríklad na kolok na občiansky preukaz si dokáže zarobiť za 5 hodín práce. Niektorí sú odhodlaní odpracovať to v jeden deň, niektorí na to potrebujú viac času. Výhodou projektu je, že klienti si môžu odpracovať hodiny vo všetkých mestách – v Nitre, v Seredi i Trnave.

Za 6 mesiacov klienti odpracovali 72 hodín, zarobili 288 EUR. Minuli to najmä na potraviny, lieky, kolky a kredit do telefónu.

„Vnímame, že najskôr si musí človek uspokojiť základné potreby ako je hlad, smäd, doklady, či schopnosť byť v kontakte s inými a až potom môže riešiť vyššie ciele a pracovať na svojej životnej situácií. My sme tu samozrejme pre nich a kedykoľvek im radi pomôžeme, podporíme ich, posilníme v konaní.“ uzatvára Pavol Ščasný.

3P- práca, pomoc, podpora´ je podporený z programu ACF- Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 –2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou,

Ak Vás zaujali aktivity združenia a chcete ich podporiť – môžete tak spraviť cez https://zdruzeniestorm.darujme.sk/zdruzenie-storm/


https://www.high-endrolex.com/50