Spolupráca / EEA projekty

Budúcnosť bez násilia

Centrum BUDÚCNOSŤ, Združenie STORM a Mesto Nitra realizovali spoločne od novembra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí. Rodovo podmienené a domáce násilie je veľmi citlivou témou, ktorá je napriek vyspelej spoločnosti stále tabuizovaná. Presne tak isto ako problém závislosti v rodine, v partnerských vzťahoch, v domácnosti. Obete násilia a závislosti často prežívajú beznádej a zúfalstvo, ktoré vyplývajú z nedostatku informácií o tom, ako riešiť túto situáciu. Ak obeť nevie čo má robiť, nevie ako postupovať a na koho sa obrátiť, stáva sa realitou, že svoj problém nerieši. Práve preto sa rozhodli Centrum BUDÚCNOSŤ n.o., Združenie STORM a Mesto Nitra spojiť a získali grant z Programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaný z projektového grantu z NFM, štátneho rozpočtu SR. Projekt bol rozdelený na na tri etapy – prácu v teréne, prácu v poradenskom centre a prácu s verejnosťou.

Prvá etapa projektu prebiehala priamo na ulici, vyhľadávaním a kontaktovaním ľudí, ktorí užívajú drogy a môžu byť zároveň obeťami násilia. Priamo v teréne i v kontaktnom centre profesionálni terénni a kontaktní pracovníci informovali o možnostiach pomoci a posilňovali ich motiváciu situáciu riešiť. Túto etapu projektu zabezpečovalo Združenie STORM v meste Nitra, Sereď, Trnava.

Druhá etapa: otvorením nového poradenského centra pre všetkých obyvateľov Nitry, ktorí zažívajú násilie spojené so závislosťou sa otvoril priestor pre bezpečie, podporu, ochranu a sprevádzanie. Právnym a sociálnym poradenstvom pomáhali pracovníci centra stabilizovať klientom ťažké podmienky. Okrem toho boli mohli prísť záujemcovia aj na svojpomocné či terapeutické skupiny, kde mohli stretnúť iných ľudí s podobnými zážitkami. Uvoľnenie, ktoré môže nastať z vyrozprávania sa a zdieľania svojich skúseností s inými je veľmi prospešné pri ďalšej práci na zmene situácie. Všetky služby boli počas celého projektu poskytované zadarmo. Túto etapu projektu zabezpečovalo Centrum BUDÚCNOSŤ n.o..

Tretia etapa projektu prebehla formou informačnej kampane, tlačových konferencií a medzinárodnej konferencie pre laickú i odbornú verejnosť.

Viac informácií o výsledkoch projektu je možné prečítať v záverečnej správe.