Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Združenie Storm

loga Krok vpred, Cirkus, Stereo

Naše programy

Program KROK VPRED

Program KROK VPRED Združenia STORM vychádza z filozofie Harm Reduction a nízkoprahovej filozofie. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce s injekčného užívania drog a práce v sex-biznise.

Program CIRKUS

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Funguje na princípoch nízkoprahovosti a na základe filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program STEREO

Programom STEREO sa Združenie STORM venuje primárnej prevencii v základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program ZÓNA

Program ZÓNA Združenia STORM ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď.

Program ECHO

Program ECHO Združenia STORM realizuje aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti od svojho vzniku. Prevažne ide o krátkodobé akcie, uskutočňované pravidelne. Realizujú sa najmä v Nitre, Trnave a Seredi.

EEA projekty

ESF projekty

Novinky / Články

HODINA (Otvorenej Diskusie)

Od novembra v Lekárni MEDA na Štefánikovej v Trnave

Odborná prax v kontaktnom centre – ZÓNA

Som študentka 4 ročníka na Trnavskej univerzite odbor Sociálna práca. Vždy, keď sa niekto spýta, čo študujem hneď automatický to každý odsúdi a nevidí tú drinu a odhodlanie a hlavne nemyslí nato, že to môže toho človeka baviť a napĺňať...

ZBER IHIEL V TRNAVE - buďte našimi očami

V STORMe pravidelne už niekoľko rokov robíme vychádzky na miesta, kde predpokladáme, že by sme mohli nájsť voľne pohodené injekčné striekačky.

Praktikantka v CIRKUSE

O Združení STORM ma informovala moja spolužiačka, ktorá sem išla s cieľom dozvedieť sa viac o tejto organizácii, už vtedy ma zaujal nízkoprahový program CIRKUS. Je to program, ktorý sa zaoberá primárnou prevenciou sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Oslovil ma fakt, že keby sem idem praxovať, bola by som s deťmi, čo je pre mňa super.

Dobrá prevencia nikdy nie je zlá

Reakcia na aktuálne potreby klientov je jedným z hlavných determinantov kvality našej práce s mladými ľuďmi v programe CIRKUS. Našou snahou je vytvoriť bezpečný priestor pre sebarealizáciu klientov v sídliskových podmienkach, ideálne za ich participácie.

Vyrastená CIRKUSáčka na sídlisku

Ahojte, volám sa Dominika, mám 21 rokov vo voľnom čase chodím rada na hokej, som fanúšička HK Nitra. Do CIRKUS klubu som chodila 8 rokov. O Klube som sa dozvedela počas Komunitnej akcie, bolo to presne 10.10. 2010, bola to akcia Stromy a my – sadili sme stromy. V Klube sa mi páčil priestor, tak som potom prišla do Klubu aj s kamoškou.

Moja školská prax prváčky

Už v prvom ročníku, na vysokej škole Konštantína Filozofa v Nitre, som dostala možnosť vybrať si miesto praxe. Zjednodušene. No keby som to mala rozviesť, musela som si vybrať miesto, kde si odpracujem 58 hodín. Nechcela som však aby to bola monotónna práca a aby som ju robila len preto, že musím.

Naše služby môžeme klientom poskytovať aj vďaka Expodom.sk

Rúška, rukavice, antibakteriálne gély a pravidelné dezinfikovanie sa stali každodennou súčasťou všetkých ľudí. Nie všetci si ale tieto ochranné prostriedky dokážu zabezpečiť kvôli svojej aktuálnej finančnej situácií. Takýmito ľuďmi sú aj naši klienti, s ktorými prichádzame do kontaktu niekoľkokrát do týždňa....

Dokončenie článku

S CIRKUSom v online svete

Keď na Slovensku nastala mimoriadna situácia vedela som, že osobný kontakt s mladými bude na určitú dobu prerušený. Zároveň som vedela, že týmto sa naša práca nekončí ale práve naopak začína. Rozniesli sme plagáty po sídliskách a zdieľame na webe naše online služby, ktoré sú viac dostupné širokej verejnosti....

Dokončenie článku

Neviete si dať rady? Som tu pre Vás dokonca aj v čase pandémie

Detoxikačná liečba, substitučná liečba, strednodobá liečba,medziľudské vzťahy, ubytovanie a práca a iné, sú témy, s ktorými sa boria naši klienti, navštevujúci Kontaktné centrum ZÓNA. Ako iste viete, ZÓNA je počas týždňa otvorená prvé tri dni týždni, čiže v pondelok, v utorok a v stredu od 9:00 do 14:00. V časoch mimo pandémie mávame počas dňa v káčku mnoho klientov a robíme maximum pre to, aby sme sa každému klientovi venovali...

Dokončenie článku

Darujte 2% z Vašich daní!
Viac ako náš smiech potrebujú našu podporu a pomoc zlepšiť svoj život. Pomôžte nám pomáhať prostredníctvom vašich 2% z daní alebo finančným darom. Ďakujeme. Za spoluprácu na tvorbe videa ďakujeme agentúre BODKA a skvelému hercovi Milošovi Kusendovi.

Vďaka EXPODOM.sk bližšie k vám

Viacero rokov ste nás stretávali na rôznych akciách, ktoré sme organizovali my – Sviečkový pochod, komunitné akcie, sídliskové turnaje a pod.. No na viacerých sme boli ako hostia – festivaly, dni zdravia, trhy, univerzitné dni ale aj rôzne komunitné akcie v mestách. Vždy sme radi prišli, pomohli a odprezentovali našu činnosť. No nie vždy sme mali ideálne podmienky, nie vždy mal usporiadateľ vhodný stan, ktorý by nás chránil pred slnkom alebo dažďom.
Pokračovanie

Kondóm - fakty, tipy a chyby

84% párov má strach, že sa kondóm roztrhne. Avšak pravdepodobnosť, že sa pri správnom použití roztrhne je 0-2%. Vedeli ste to? Pýtate sa: "Ako správne použije? Veď to vieme všetci. Nie je tom čo pokaziť" ..... by ste sa čudovali. Odporúčame článok, ktorý pripravil Kondomshop, kde sa dozviete všetko dôležité o prezervatívoch.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Združenie STORM vyhlasuje výzvy na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok. Podrobnosti nájdete v priložených dokumentoch:

Výzva-1 ( projekt IA MPSVR SR 312041I427 )
Výzva-2 ( projekt IA MPSVR SR 312041I937 )

Kompozit
konferencia mysliaca pozitívne

Združenie STORM už po piaty rok organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy...
Viac informácii
Pozvánka na konferenciu
Plagát konferencie

Byť online = byť tu pre mladých aj mimo otváracích hodín

Už viac než rok poskytujeme vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sociálne služby aj v online priestore...
Viac informácii

Obchodovanie s ľuďmi - fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska?

Obchodovanie s ľuďmi - fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska

Tlačová správa z realizácie preventívnych prednášok v roku 2016 (PDF)

Zborník z konferencie Nenásilne o násilí

Ponúkame Vám na stiahnutie zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach.
Zbornik z konferencie (PDF)

Vzdelávanie Nízkoprahy uliciam - Erasmus+

Nízkoprahy uliciam

Združenie STORM vám ponúka možnosť zúčastniť sa medzinárodného vzdelávania Nízkoprahy uliciam, ktoré sa uskutoční v spolupráci s nízkoprahovými programami Kaspian zo Slovenska a OZ Salinger a Ratolest Brno z Českej republiky. Projekt je financovaný programom Erasmus +.
Viac informácii

Kvalitné čítanie aj z vaších skúseností.

Recenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie na tému Harm Reduction - aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách.
Zborník Harm Reduction (PDF).

Staršie správy

Ako dopadol projekt pracovného poradenstva v meste Sereď?

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď.

2% dane - Podporte programy Združenia STORM!

Nábor terénnych pracovníkov.

Bezpečný Valentín

Podporte Združenie STORM a vyhrajte fotografiu od Tomáša Halásza!

Bezpečne na Valentína

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december - Svetový deň
boja proti HIV/AIDS

STEREO v piatich školách

Preventívne stretnutia
pri príležitosti dňa 18. Októbra

Odborníci na ulici

Ponuka dobrovoľníctva

Rozšírenie ponuky služieb

Kto sme

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction.

Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

viac informácií o Združení STORM


Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie