Naše programy:KROK VPRED

Nízkoprahový terénny program pre osoby užívajúce drogy, osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise, ich rodiny, blízkych a verejnosť.

Viac informácii o programe

NAŠE PROGRAMY:

BLOG

Spolupracuj s nami na ochrane verejného zdravia mesta Zvolen

Hľadáme koordinátorku/koordinátora programu Bezpečne v komunite Zvolen.

BLOG

Prečo si vybrať Združenie STORM na prevenciu do Vašej školy?

Čím je prevencia založená na znižovaní rizík výnimočná? Ako ju vnímajú žiaci/žiačky, ako ju vnímajú rodičia, a ako pedagogický pracovníci a pracovníčky?

BLOG

Partnerským prístupom sme bližšie ku komunitám

Ako vyzeralo 8 preventívnych stretnutí s mladými v komunite Orechov dvor?

BLOG

Výzva na odstúpenie komisára pre deti Jozefa Mikloška

V mene mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane ľudských a detských práv, zdravotne znevýhodneným deťom, transparentnosti vo verejnom živote, či konkrétnej pomoci deťom a mladým…

Donori a partneri

Slovnaft Mesto Zvolen Garmond Nitra Hidepark OZ Odyseus OZ Prima Progressive Sananim Priestor Nitrianske centrum dobrovoľníctva Tlačiareň Michelangelo Lekáreň MEDA Darujme.sk Bodka Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež Harm Reduction International Arriva Auto Impex Kondomshop.sk Priestory pre tvory Progres Expodom GRANDEN Active Citizens Fund (ACF) IA MPVSR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ESF - Operačný program Ľudské zdroje Trnavský samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nitra Mesto Trnava Mesto Sereď Ministerstvo zdravotníctva Nadácia Orange Nadácia pre deti Slovenska Nadácia Centra pre filantropiu Nitrianska komunitná nadácia Nadácia Eset Kaufland Nadácia Granvia Rotary Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republ Pražiareň Veľké Zálužie
Všetci naši partneri a donori