who sells the best rolex daytona uomini 40mm 116519 automatico hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.there are many different aaa vape juice flavors.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - ACF Slovakia

Spolupráca / ACF Slovakia

3P – práca, pomoc, podpora

Združenie STORM vo svojich  programoch KROK VPRED a ZÓNA 2.1.2021 začalo s realizáciou projektu pod názvom 3P – práca, pomoc, podpora. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014-2021, ktorým sú donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Prostredníctvom rozvoja zamestnaneckého programu v Nitre, Seredi a v Trnave chceme dať klientom možnosť aktivizácie v prospech zlepšenia a/alebo stabilizácie ich aktuálneho života. Klienti, ktorí sa zapoja do programu sa môžu zlepšiť v rôznych zručnostiach spojených s hľadaním práce a uplatnením sa na trhu práce.

Projekt je rozdelený na základné indikátori:

 • Posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín.
 • Nové metódy a služby vyvinuté na riešenie potrieb zraniteľných skupín.
 • Podpora zapojenia zraniteľných skupín do ekonomických aktivít.
 • Počet služieb v kontaktnom centre ZÓNA v Seredi.
 • Počet služieb v terénnom programe KROK VPRED, ktorý realizujeme v Seredi, Nitre a Trnave.


„Projekt ´3P- práca, pomoc, podpora´ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou."


Bližšie informácie o projekte:

 • Správca programu ACF – Slovakia
 • Názov organizácie Nadácia EKOPOLIS
 • Sídlo organizácie Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO 00 631 736
 • DIČ 2021108661
 • Registrácia:  Register nadácií MV SR, reg. č. 203/Na-96/89
 • Zastúpený Peter Medveď, správca nadácie
 • Zmluva o realizácii projektuč. T4-2020-110

Projekt podporili

https://www.high-endrolex.com/50