https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Kto sme

O nás / Kto sme

Kto sme

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR. Prevažne pracuje v Nitrianskom, Trnavskom  a Banskobystrickom kraji.

Poslanie a ciele

 • Prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a iného rizikového správania sa a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.
 • Klásť dôraz na implementáciu prvého kontaktu.
 • Zoskupovať záujemcov o preventívnu a kontaktnú prácu.
 • Pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii závislostí a rizikového správania sa v cieľových skupinách.
 • Spolupracovať so sieťou organizácií, inštitúcií, verejnou a štátnou správou, mestom, samosprávou na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre realizáciou programov združenia.

Naše východiská

Harm Reduction

Harm Reduction znamená znižovanie rizík/škôd zo správania človeka. Riziko je chápané ako pravdepodobnosť, že dôjde k udalosti, ktorá môže spôsobiť škodu. Napríklad zdieľaním injekčných striekačiek sa môže človek nakaziť žlačkou. Harm Reduction dáva možnosť voľby, rešpektuje rozhodnutia človeka a podporuje akúkoľvek pozitívnu zmenu.

Základné princípy

 • Pragmatizmus.
 • Humanistické hodnoty.
 • Zameranie sa na škody.
 • Vyváženie nákladov a prínosov.
 • Priorita okamžitých cieľov.

Nízkoprahová filozofia

Nízkoprahovosť predstavuje reálnu dostupnosť služieb. Služby nekladú na klienta nároky, ktoré nedokáže zvládnuť a umožňujú využívať ich benefity najmä v ich prirodzenom prostredí.

Základné princípy

 • Nízkoprahové naladenie pracovníkov
 • Bezpečie.
 • Pasivita je prípustná.
 • Pravidelná dochádzka nie je podmienkou k možnosti využívania služieb.
 • Žiadne, prípadne minimálne poplatky.
 • Zaručená anonymita.

Hlavné programy Združenia STORM

STEREO

CIRKUS

primárna prevencia s neorganizovanými skupinami detí a mládeže v meste Nitra

KROK VPRED

sekundárna prevencia drogovej závislosti formou terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise v mestách Nitra, Trnava, Sereď a bezpečná likvidácia injekčného materiálu v meste Zvolen

ZÓNA

kontaktné centrum pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich blízkych v meste Sereď

ECHO

preventívna a osvetová činnosť s verejnosťou, poradenstvo a podpora pre blízke osoby cieľových skupín na Slovensko

Koordinátori programov

Mgr. Pavol Ščasný

Mgr. Pavol Ščasný scasny@zdruzeniestorm.sk

Na FZaSP TU som v roku 2010 prvý krát počul, čo a ako robí Združenie STORM. Hneď som sa prihlásil na nábor. Počas rokov som sa naučil pracovať s klientom, viesť tím ale aj školiť rôznych odborníkov z praxe v dôležitých témach. Pracujem s rôznym typom prevencie u skupín ako užívatelia drog, žiaci a študenti. Zameriavam sa znižovanie rizík, ktoré vyplývajú práve z ich rizikového správania. V združení som prešiel rôznymi pozíciami, v ktorých som sa mnoho naučil. Momentálne združenie vediem a snažím sa o jeho rozvoj. Zároveň som členom rôznych pracovných skupín na miestnych, krajských ale aj na štátnej úrovni. Z týchto pozícií sa snažím ovplyvňovať nielen drogovú politiku a sociálne prístupy aj smerom k experimentátorom a užívateľom drog ale aj smerom k deťom a mládeži.

Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD.

Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD. huganova@zdruzeniestorm.sk

Združenie STORM začínalo ako študentská organizácia a ja som v ňom začínala taktiež ako študentka odboru sociálna práca. Upútala ma zmysluplnosť a zároveň efektivita aktivít a postupne aj možnosť sebarealizácie a hľadania prenikov medzi praxou a výukou. Mojím poslaním v združení je vytvárať funkčnú sieť pomoci pre klientelu, ktorá býva na okraji záujmu iných inštitúcií. V združení pôsobím od roku 2006, v súčasnosti ako štatutárna zástupkyňa a koordinátorka programu ZÓNA.

Mgr. Pavol Vančo

Mgr. Pavol Vančo vanco@zdruzeniestorm.sk

Pre Združenie STORM pracujem od roku 2013 - hneď od prvého momentu, ako som sa o organizácii dozvedel. Avšak už ako vyštudovaný terénny sociálny pracovník som začal v združení pôsobiť od roku 2017. Momentálne som koordinátorom trnavského tímu programu KROK VPRED. A Prečo Združenie STORM? Lebo som ustál veľa búrok bez dáždnika. Lebo verím, že bytosti nie je nutné súdiť. Lebo nehádžem kamene a staviam plť z brvien vo vlastných očiach. A hlavne, verím v potenciál zastieraný tokom klamov v žilách našich klientiek a klientov.

Mgr. Mária Ősziová

Mgr. Mária Ősziová osziova@zdruzeniestorm.sk

K Združeniu STORM som sa dostala počas mojej prvej praxe na univerzite a odvtedy som sa usilovala o prácu v programe CIRKUS. Od roku 2017 je mojou úlohou sprevádzať mladých ľudí úskaliami dospievania a vytvárať pre nich bezpečný priestor. Práca s touto klientelou mi je blízka, mám odskúšané, aké je byť vo veku násťročných ????

Mgr. Katarína Kotrecová

Mgr. Katarína Kotrecová kotrecova@zdruzeniestorm.sk

V Združení STORM pôsobím od roku 2013. Začínala som ako dobrovoľníčka v programe CIRKUS. Bola som prváčkou na VŠ v odbore sociálna práca. Vedela som, že teória zo školy je jedna strana, mňa však bavila viac tá druhá - prax. A baví ma to stále. Byť v priamom kontakte s mladými v ich životoch, do ktorých nás vťahujú pretože cítia prijatie. Zároveň ich určitým spôsobom sprevádzať a ukazovať im rôzne možnosti. Postupne som začala aj v programe STEREO, zameraného na prevenciu, ktorý mi otvoril brány do rôznych tém našej spoločnosti. Medzi žiakov, študentov, učiteľov a aj rodičov prichádzame s filozofiou Harm Reduction, ktorú som si osvojila aj v osobnom živote. Momentálne som koordinátorkou. Verím, že na našich preventívnych stretnutiach utopíme všetky mýty a zachytíme všetky fakty a tak vytvoríme bezpečný priestor pre nás aj pre vás.

Mgr. Tatjana Tomić

Mgr. Tatjana Tomić tomic@zdruzeniestorm.sk

Prvý kontakt so Združením STORM som mala ešte počas vysokej školy. Naša spoločná cesta začala v roku 2015, kedy som v STORMe vykonávala odbornú prax. Prešla som si (skoro) všetkými programami, ale sociálna práca s aktívnymi užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise je presne to, v čom sa chcem stále zdokonaľovať. Verím, že je znižovanie rizík často vhodnejšie riešenie od kladenia nerealistických cieľov. Takisto verím, že podpora pozitívnych zmien a zmiernenie následkov tých negatívnych má veľký zmysel. A preto som tu. Aktuálne koordinujem terénny program KROK VPRED Nitra a Sereď.

https://www.high-endrolex.com/50