luxury patek philippe calatrava replica fuses the remarkable watchmaking connotation.Happ Box Mini Vapes Descartáveis for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - STEREO

Naše programy:STEREO

Program poskytujúci primárno-sekundárnu prevenciu rizikového správania na základných školách, stredných školách a v iných výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu STEREO

Program STEREO sa venuje primáro-sekundárnej prevencii vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd). Naša originálna metodika je aj akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nielen do škôl prinášame informácie a nové vedomosti z oblasti drog a rizikového správania (obchodovanie s ľuďmi, šikanovanie, bezpečnosť na internete pod.). Intervenciami korigujeme omyly a odstraňujeme mýty, ktoré sú neustále prítomné na strane mladých ľudí i pedagogického zboru a osôb pracujúcich s mládežou. Zároveň povzbudzujeme mladých ľudí k zodpovednému správaniu a ku kritickému mysleniu pri dôležitých momentoch života.

Každé preventívne stretnutie má stanovenú štruktúru. Aktivity sú modifikované podľa potrieb každej skupiny. Preventívne stretnutie má rozsah dvoch vyučovacích hodín (90 minút).

Workshopy realizuje vždy dvojica z odborného lektorského tímu. Účastníci a účastníčky majú následne možnosť kontaktovať sa na individuálnu prácu, prípadne špecializované poradenstvo.

Orientačné okruhy tém: alkohol, tabak a nikotín, marihuana, stimulanty (pervitín, extáza..), depresanty (heroín, tabletky...), bezpečnosť na internete a sociálne siete, šikana, kyberšikana, obchodovanie s ľuďmi, HIV/AIDS...

Zároveň nás môžete osloviť aj na jednorazový workshop do Vášho zariadenia určené pre mladých ľudí vo veku 13 - 18 rokov (internáty, komunitné centrá, Centrá pre deti a rodinu....).

V prípade záujmu nás kontaktujte na stereo@zdruzeniestorm.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Povedali o nás…

Mgr. Katarína Hercegová, ZŠ s MŠ Trakovice
Dovoľte mi aby som sa vám aj takouto formou poďakovala a vyjadrila uznanie Vašej práci. Dnes boli vaši pracovníci u nás na Základnej škole v Trakoviciach. Pracovali s našimi siedmakmi. Už sme mali všakovaké prednášky a workshopy, ale aby 100% žiakov vyjadrilo nadšenie a pozitívny ohlas s prednáškou… klobúk dole!

žiačka, 16 rokov
Páčilo sa mi, že to brali hravou formou a že to, čo si povieme zostane v našej triede. S lektorkami bola sranda a dalo sa s nimi rozprávať. Boli milé a príjemné. Odpovedali na všetky moje otázky. Zmenila by som dĺžku na viac. Odniesla som si vetu, že vo všetkom mám právo povedať: “NIE”!

žiak, 17 rokov
Lektorky boli nestranné. Páčila sa mi ich neoficiálnosť, osobnosť a zároveň zachovanie profesionality. Aktivity boli zaujímavé, nenudil som sa. Odniesol som si, že je na mne ako budem žiť ale mám byť schopný prevziať zodpovednosť. 

Ciele a úlohy

 • Pracovať s mládežou na posilnení prevencie a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí.
 • Vytvárať bezpečný, podporujúci priestor na realizáciu preventívnych aktivít vyjadrenie názorov a postojov, a viesť k akceptujúcim postojom.
 • Pracovať s mládežou na základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej práce, interaktívnou formou v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie pre mládež a osoby pracujúce s ňou.
 • Umožniť mládeži vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislostí a rizikového správania.

Poskytované služby

 • skupinová preventívna práca so zacielením na interaktivitu mladých ľudí
 • individuálne poradenstvo a podpora v náročných životných situáciách
 • sociálne poradenstvo pre osoby z pedagogického zboru, osoby pracujúce s mládežou, prípadne blízke osoby mladých ľudí

Cieľové skupiny

 • žiaci a žiačky základných škôl a stredných škôl
 • pedagogický zbor
 • osoby pracujúce s mládežou
 • rodičia, rodinní príslušníci a iní zákonní zástupcovia
 • klienti a klientky z výchovno vzdelávacích zariadení
 • odborná a laická verejnosť

SPOLUpráca od 2023

 • ZŠ Krčméryho Nitra
 • ZŠ Škultétyho Nitra
 • ZŠ Cabajská Nitra
 • ZŠ s MŠ na Hôrke Nitra
 • ZŠ Benkova Nitra
 • ZŠ Nábrežie mládeže Nitra
 • ZŠ kráľa Svätopluka Nitra
 • UNES Nitra
 • ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského Bratislava
 • ZŠ s MŠ Jeséniova Bratislava
 • ZŠ Levická Vráble
 • ZŠ s MŠ V. Záborského Vráble
 • ZŠ s MŠ Trakovice
 • ZŠ Mlynská Senec
 • ZŠ s MŠ Rišňovce
 • ZŠ Cabaj-Čápor
 • ZŠ Leopoldov
 • ZŠ s MŠ Trávnica
 • ZŠ Sľažany
 • ZŠ s MŠ Šalgovce
 • ZŠ Veľké Ripňany
 • ZŠ Jelenec
 • ZŠ s MŠ Nové Sady
 • ZŠ Pribinova Zlaté Moravce
 • ZŠ s MŠ Čeľadice
 • ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
 • ZŠ Nová Ves nad Žitavou
 • ZŠ Rohožník
 • ZŠ s MŠ Dvorníky
 • Útulok pre jednotlivcov s deťmi Nitra
 • Komunitné centrum Orechov dvor Nitra
 • Spojená škola Nitra
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu Nitra
 • Gymnázium Párovská Nitra
 • Obchodná akadémia Nitra
 • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Nitra
 • Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky
 • Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky
 • Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky
 • Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky
 • Gymnázium J. Hollého Trnava
 • Súkromná stredná odborná škola pedagogická Topoľčany
 • Obchodná akadémia Sereď
 • Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo
 • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Komárno
 • Stredná odborná škola technická Vráble
 • Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
 • Reedukačné Centrum Hlohovec
 • Reedukačné Centrum Zlaté Moravce
 • Reedukačné Centrum Trstín

Aktivityprogramu STEREO

Kontaktné údaje programu STEREO

Združenie STORMProgram STEREO

Nedbalova 540/17, Nitra 94911

stereo@zdruzeniestorm.sk

+421 905 943 229

Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Kotrecovákoordinátorka programu, sociálna pracovníčkaNitra

+421905943229

kotrecova@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50