https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Pridajte sa k nám

Pridajte sa k nám

Voľné pracovné miesta


Momentálne nemáme voľné miesta


Spolupráca pri záverečných školských prácach


Ďakujeme, že sa na nás obraciate. Veľmi radi budeme spolupracovať pri podkladoch k záverečným prácam (Bc., Mgr., PhD. ale i iné). Môžete sa na nás obrátiť, ak potrebujete štatistiku, vyplniť dotazník alebo aj zrealizovať rozhovor. Počet dotazníkov alebo rozhovorov si samozrejme dohodneme vopred tak, aby obe naše strany boli spokojné.

Môžete si vybrať jednu z foriem spoluprác, na ktorej sa bližšie dohodneme:
1. odpracovať dobrovoľnícke hodiny v rozsahu podľa náročnosti spolupráce (min 3 hod.) s možnosťou voľby mesta – Sereď, Nitra,

2. poskytnúť finančný dar podľa náročnosti spolupráce na účet SK88 1100 0000 0026 2677 2597 (min. 15 EUR), do poznámky uvediete Vaše meno a priezvisko,

3. poskytnúť nefinančný dar podľa náročnosti spolupráce - zdravotnícky materiál (napr. obväzy, dezinfekcia..), čistiace potreby, keksíky, wifonky, čokolády a pod. (min. v hodnote 15 EUR a viac). Klientky a klienti sa sladkému vždy potešia 

Pre viacej info sa môžete obrátiť na riaditeľa Združenia STORM, Pavla Ščasného, scasny@zdruzeniestorm.sk


Odborná prax

Združenie STORM je zazmluvneným praxovým strediskom niekoľkých univerzít na Slovensku. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej praxe v oblasti sociálnej práce a iných relevantných odborov nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk, Rámcová náplň práce na praxi v Združení STORM

Odborná stáž

Združenie STORM ponúka možnosť krátkodobej i dlhodobej odbornej stáže pre študentov i absolventov najmä odboru sociálna práca a iných relevantných odborov. Odborná stáž je orientovaná najmä na zdokonaľovanie sa v odborných metódach a technikách pri práci s klientom a pod dohľadom garanta stáže. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej stáže nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk

Dobrovoľníctvo

Združenie STORM ponúka možnosti krátkodobej i dlhodobej dobrovoľníckej skúsenosti. Dobrovoľník si po dohode môže vybrať z viacerých najmä neodborných aktivít (pomoc pri organizovaní komunitných akcií, vyhľadávanie pohodených ihiel po uliciach mesta, grafické práce, príprava materiálu pre klientov a pod.) V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50