https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - 6 dôvodov, prečo a čo je dobre aplikovať po OSN zasadnutí komisie pre narkotické látky (CND)

O nás / Blog

6 dôvodov, prečo a čo je dobre aplikovať po OSN zasadnutí komisie pre narkotické látky (CND)

V marci tohto roku sme mali príležitosť byť členmi delegácie Slovenska na 66. Zasadnutí komisie pre narkotické látky v OSN vo Viedni.

Prečo to bolo dôležité?


Neziskový sektor, akým sme aj my, dostal priestor priamo sledovať tvorenie svetových drogových politík. V konečnom dôsledku, rozhodnutia na globálnej úrovni vplývajú na klientov a klientky, s ktorými pracujeme. Okrem hlavného zasadnutia, som sledovala aj prezentácie organizácií z viacerých krajín sveta, v ktorých fungujú služby podobné našej. Čo je z toho, čo som počula potrebné aplikovať aj v našej krajine?

1. Testovanie čistoty a obsahu drog. Testovanie čistoty a obsahu drog na Slovenskej klubovej  scéne nie je štandardom, a to z legislatívnych dôvodov. Užívanie drog nie je trestným činom, prechovávanie aj malého množstva látky však je. Z daného dôvodu nie je možné vykonávať preventívne testovanie drog. Testovanie je jednou z najdôležitejších metód prevencie pred predávkovaním, pred užitím potenciálne veľmi nebezpečnej látky, alebo látky, ktorá môže mať aj smrteľné následky. V roku 2015 sa na  Európskom trhu objavila tabletka extázy  červenej farby s potlačou supermana. Vo Veľkej  Británii v roku 2015 tabletka spôsobila smrť  štyrom osobám. Vďaka dostupnosti testovania  psychoaktívnych látok v Holandsku včas  zachytili príchod tabletiek na čierny trh. Vláda a  spolupracujúce organizácie spustili tzv. ,,red  alert“ – systém, ktorý informoval užívateľov/ky  drog o tejto látke prostredníctvom internetu,  plagátov, letákov a prostredníctvom sociálnych  pracovníkov v klubovom prostredí.

2. Zvýšiť dostupnosť substitučnej liečby pre  užívateľov a užívateľky drog. Pri substitučnej  liečbe je droga nahradená inou látkou s  podobnými účinkami, ktorá zníži riziká spojené  s  užívaním, a to okrem zdravotných aj sociálne  a právne. Osoba užívajúca drogy je tak  schopnejšia riešiť svoje sociálne problémy ako  bývanie, dlhy, prácu a podobne a osoba sa nevystavuje riziku prechovávania nelegálnych látok. S predpisovaním substitučnej liečby sú na Slovensku viaceré problémy – osoba nemôže mať dlhy na zdravotnej poisťovni a nedostatočný počet psychiatrov a psychiatričiek ju predpisujú. Tí, čo ju však predpisujú majú naplnené kapacity. Tento typ liečby nie je na Slovensku dostupný ani pre ľudí vo výkone trestu odňatia slobody. Dostupnosť liečby vo výkone trestu je v iných európskych krajinách bežná (Slovinsko, ČR, Chorvátsko, Srbsko,..).

3. Sprístupniť služby znižovania rizík orientované na špecifické skupiny užívateliek drog. Ženy užívajúce drogy oveľa častejšie zažívajú rodovo podmienené násilie v porovnaní s majoritnou populáciou. Zároveň, ženy užívajúce drogy majú špecifické problémy týkajúce sa reprodukcie, antikoncepcie a materstva. Na Slovensku neexistuje špecifická služba určená ženám aktívnym užívateľkám drog.

4. Zastaviť vojnu proti drogám. Ako na zasadnutí povedal vysoký komisár pre ľudské práva OSN  Volker Türk: ,,Je načase ukončiť vojnu proti drogám, nakoľko neprináša výsledky. Je potrebné meniť drogové politiky tak, aby boli založené na ľudských právach a ochrane verejného zdravia". Krajiny ako ČR, Holandsko, Portugalsko a Švajčiarsko majú dekriminalizované držanie drog do určitého množstva. Znižujú tak negatívne dopady kriminalizácie užívateľov a užívateliek.

5. Znova sa vrátime k tomu, čo zdôrazňujeme mnoho rokov. Na Slovensku existujú iba 3 organizácie zamerané na sociálnu prácu s injekčnými užívateľmi a užívateľkami drog – OZ Prima, OZ Odyseus a Združenie STORM. Všetky 3 fungujú na západe Slovenska. A to neznamená, že v iných častiach krajiny sa drogy neužívajú. Nemôžeme chrániť verejne zdravie iba na západe krajiny a očakávať pozitívne výsledky na celom Slovensku.

6. Odstraňovať stigmu voči užívateľom/užívateľkám drog. Ľudia užívajúci drogy denne zažívajú stigmu takmer všade. V školách, zdravotníckych zariadeniach, na úradoch, na polícii a na verejnosti. Spoločnosť od nich chce zmenu, zároveň zatvára pred ňou dvere. Mgr. Tatjana Tomić
koordinátorka programu KROK VPRED Nitra a Sereď

https://www.high-endrolex.com/50