https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Aj užívatelia drog vedia vytvárať pozitívne hodnoty pre spoločnosť

O nás / Blog

Aj užívatelia drog vedia vytvárať pozitívne hodnoty pre spoločnosť

O akých hodnotách píšem? Napríklad o osobnostných hodnotách ale v tomto prípade aj o pracovných hodnotách. K rastu týchto hodnôt sa snažíme prispievať práve prostredníctvom projektu 3P- práca, pomoc podpora, ktorý je podporený z programu ACF- Slovakia, financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021.

Prostredníctvom projektu sa klienti môžu aktivizovať, stabilizovať a zvyšovať si tak svoju životnú úroveň. Od jeho začiatku (1.1.2021) sa zapojilo do pracovného procesu 34 klientov s priemerným vekom 43 rokov. Najstarší klient má 65 rokov a najmladší 27. Teší ma, že medzi klientmi stále narastá záujem pracovať. A o akej práci hovorím? Bližšie vám o nej povie jeden z našich klientov.

,,Balenie materiálu a tieto nové veci, ktoré tu zavádzate, tie sú celkom fajn, napríklad to maľovanie s tými voskovkami (pozn. autorky enkaustika), to bolo fajn, potom to modelovanie, to je celkom také zaujímavé. Pokračujte ďalej v tomto rozvíjaní.“

Ako bolo spomenuté snažíme sa vytvárať pre klientov aj kreatívne pracovné činnosti, ktoré sú pre nich motivujúce. Viacero klientov si obľúbilo písanie príbehov o svojom živote. Mnohí z nich takouto tvorivou činnosťou prispeli aj do knihy Malou lyžičkou alebo šité studenou ihlou, ktorú sme vydali k 20. výročiu založenia združenia. Ak máte záujem prečítať si čo to zo sveta klientov, tak nám napíšte -  pošleme Vám.

A prečo vlastne toto všetko robíme? Snažíme sa aspoň trochu vyplniť dieru v spoločnosti, ktorá neumožňuje časti spoločnosti zaradiť sa späť do bežného života. Mnoho klientov má záznam v registri trestov a toto je ďalšou prekážkou pri zamestnaní sa. Aj preto sme sa rozhodli ponúknuť im tento priestor. Teší ma, že si klienti o práci hovoria medzi sebou, snažia sa jeden druhého motivovať, dokonca si navzájom aj pomáhajú či spolupracujú na jednej činnosti.

A čo všetko už stihli prácou dosiahnuť? Okrem bežných vecí ako je nákup potravín, kreditu či zakúpenie cestovného lístku klienti pracovali aj na nové občianske preukazy, ošetrenie u lekára či si dokázali zaplatiť ubytovanie alebo nocľaháreň. Osobne tieto kroky považujem za skvelé a páči sa mi ten domino efekt, ktorý to v iných klientoch vyvoláva. To čo bolo pred pár rokmi pre nich nemožné, tak dnes je skutočnosťou.

Ako bolo spomenuté od začiatku roka 2021 až do tejto chvíle prišlo pracovať 34 klientov. Spolu odpracovali 334 hodín a dokázali zarobiť 1336 €.

A na záver by som citovala slová jedného z našich klientov:

,,Keď chce človek pracovať, bude pracovať. Keď nechce pracovať, nebude pracovať. A keď pracuje z donútenia, tak to potom na tej robote aj tak vyzerá.“

Mgr. Terézia Bačová, sociálna pracovníčka, program ZÓNA
Mgr. Pavol Ščasný, sociálny pracovník, program ZÓNA a KROK VPRED

„Projekt ´3P- práca, pomoc, podpora´ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou."

https://www.high-endrolex.com/50