https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Čo všetko je kyberšikana

O nás / Blog

Čo všetko je kyberšikana

Keď sa internet ako náš pomocník stane „zbraňou“. S mladými hovoríme o všetkom, čo už na internete nie je OK, aké to má dôsledky. Zároveň s nimi diskutujeme o možnostiach riešenia, pokiaľ sú obeťou alebo opačne - agresorom kyberšikany. 

Zopár dobrých rád: 

 • Nikto nemá právo ubližovať tebe ani iným.
 • Neodpovedaj na obťažujúce správy. Agresora tým len podporuješ, aby pokračoval ďalej.
 • Zablokuj si všetkých, ktorí ťa obťažujú, aby ťa už nemohli kontaktovať. Preštuduj si nastavenia svojich profilov na sociálnych sieťach/webstránkach, aby si vedel, ako sa nastavujú.
 • Zabezpeč si dôkazy. Ukladaj si urážlivé odkazy, fotky, videá, komentáre. Neskôr nimi budeš môcť dokázať, čo sa stalo.
 • Hovor o kyberšikanovaní, nájdi podporu - máš právo cítiť sa v bezpečí.
 • Nezostávaj sám/sama. Vyhľadaj pomoc u dospelého, ktorému dôveruješ. Pokojne sa obráť aj na školského psychológa, učiteľa, rodičov alebo blízkych kamarátov.
 • Nahlás agresora prevádzkovateľovi sociálnej siete/webstránky alebo polícii.
 • Chráň svoje súkromie, dávaj si pozor čo zverejňuješ na internete. Mnohé informácie (osobné údaje, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) môžu ľahko zneužiť proti tebe.
 • Keď si svedkom/kyňou šikanovania, zastaň sa obete, ak sa na to cítiš alebo privolaj pomoc.
 • Nepodporuj agresívne správanie a nebuď ani jeho nemým svedkom/nemou svedkyňou.
 • Nahlás, čo si videl dospelému, ktorému veríš alebo polícii.
 • Nenechaj si ubližovať a ani ty nikomu neubližuj.
  Pomoc existuje.

Čo mladí identifikujú ako ohrozenia na internete? 

 1. Hoaxy.
 2. Fake news. 
 3. Podvodné inzeráty. 
 4. Odhaľovanie sa. 
 5. Falošné/kradnuté účty. 
 6. Šírenie detskej pornografie. 
 7. Hejteri. 
 8. Hekeri. 
 9. Nenávistné komentáre. 
 10. Zosmiešňovanie pomocou videí a fotiek. 

Uvedené odpovede boli zaznamenávane v rámci preventívnych diskusií s mladými na základných a stredných školách. #programSTEREO.

Linky pomoci:

158 – polícia
odpisemeti.sk
ipcko.sk
116 111- Linka detskej istoty


Naše kontakty:
Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS
Instagram: zdruzenie_storm_cirkus
Facebook: Cirkus Nízkoprahový Klub
tel. č.: 0948 955 172
email: cirkus@zdruzeniestorm.sk
#programCIRKUS #programSTEREO

Preventívny Program STEREO
e-mail: stereo@zdruzeniestorm.sk
tel. č.: 0905 943 229

https://www.high-endrolex.com/50