https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Je substitučná liečba dostupná pre všetkých?

O nás / Blog

Je substitučná liečba dostupná pre všetkých?

V prvom štvrťroku sme realizovali 72 terénnych a ambulantných služieb v Trnavskom kraji. S komunitou ľudí užívajúcich drogy a žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise sme boli v kontakte 753 krát

Okrem 22 193 použitých injekčných striekačiek, klienti a klientky prinášali témy, ktoré sú v ich životoch aktuálne. Ťažká životná situácia, ktorá súvisí s rizikovým užívaním drog a nedostupnosť substitučnej liečby. Zároveň dostupnosť heroínu a jeho kvalita na čiernom trhu výrazné klesá. 

Prečo to je dôležite a aké sú následky?
Nedostatok heroínu môže vzbudiť dojem, že keď ľudia nebudú mať čo užívať, zníži sa aj užívanie drog. Prečo je to však mylná predstava?

Zníženie dostupnosti heroínu na čiernom trhu znamená, že ľudia budú užívať heroín nižšej kvality, riedený inými prímesami, ktoré spôsobujú ďalšie zdravotné komplikácie. Napríklad, kĺbová výživa, ktorá je často používanou prímesou, pri injekčnej aplikácii môže spôsobiť upchatie žíl a tepien. Zníženie dostupnosti heroínu tak isto znamená užívanie rôznych alternatív opioídov, akým je napríklad fentanyl, pri ktorom hrozí vysoké riziko predávkovania.

Aká je úloha substitučnej liečby?
Liečbu predpisuje psychiater venujúci sa ľuďom so závislosťou. Pôvodne užívaná nelegálna látka sa nahrádza legálnym liečivom, ktoré má za cieľ znížiť riziká spojené s užívaním – zdravotné, sociálne, právne. V predpisovaných látkach sa práve nenachádzajú škodlivé prímesy, ktoré sú typické pre látky z pouličného trhu. V Európskej únii v roku 2023 bolo zaznamenaných až 1,6 milióna pacientov zaradených do substitučnej liečby.

Aká je jej dostupnosť?
Z 30 psychiatrických ambulancii v Trnavskom kraji, ktoré sme kontaktovali, iba 2 mali kapacitu na príjem nových pacientov. Obe však majú vysoké nároky, ťažko splniteľné pre cieľovú skupinu ľudí, s ktorými pracujeme. Napríklad pracovná zmluva je pre mnohých ľudí s ktorými pracujeme veľmi vysoký prah, cez ktorý sa ťažko dostanú. Udržať sa v práci bez splnenia základných potrieb akými sú bývanie, pravidelná strava a prístup k teplej vode nie reálne dosiahnuteľný cieľ.

Čo plánujeme?
Naďalej oslovovať, diskutovať, poukazovať na problém pri každej relevantnej príležitosti. Substitučná liečba je jednou zo základných stratégii znižovania rizík, a jej dostupnosť priamo vplýva na kvalitu života ľudí užívajúcich drogy.


Mgr. Tatjana Tomić, koordinátorka programu KROK VPRED Nitra, Sereď.
0905 943 229
tomic@zdruzeniestorm.sk


https://www.high-endrolex.com/50