https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Peer work - absolútny streetwork

O nás / Blog

Peer work - absolútny streetwork

Rozhodol som sa opísať svoj pohľad na prácu nášho peera v Trnave. V minulosti sme uverejnili
jeho príspevok s názvom „Čo pre mňa znamená pracovať v Združení STORM?“ kde celkom 
poskromne opísal svoje pocity a pohľady na prácu, ktorú v Trnave vykonáva už od mája 2023.  

Považujem za podstatné opísať priebeh a celkové nasadenie, s ktorým sa náš peer pracovník  
chopil tejto práce. Zo začiatku sa rozbiehal, budoval si zázemie a celkovo sa orientoval. Z toho
obdobia si pamätám spätné väzby od ľudí, s ktorými v Trnave pracujeme v zmysle:

,,Paráda, keď mu zavolám, vždy sa dohodneme na výmenu."
,,Super, minule dokonca prišiel ku mne domov, kde mi vymenil."
,,Je fajn, že keď nerobíte, môžem mu volať." 

Neskôr som mal možnosť sledovať ako viacerí ľudia, ktorí na výmenu nosili väčšie počty striekačiek chodili s iba zopár kusmi, lebo už mali vymenené. Niekedy v zime sa presťahoval do Serede, riešil dve mesta naraz, čo pre neho bol výrazný stres. 

Ak sa na to pozrieme v číslach, tak za 11 mesiacov – od mája 2023 do konca marca 2024
zlikvidoval 5717 striekačiek, čo je 40,44% z celkového počtu striekačiek zlikvidovaných v meste Trnava.

Nemám rád štatistiku. Píšem to len aby bolo jasné, že jeho priama práca nie je zanedbateľná.

Prečo ale o tom píšem?

Pretože mi ide stále hlavou náš posledný rozhovor z parku. Hovoril, že do Trnavy prišiel niekto
z Lučenca. Nemal absolútne potuchu o harm reduction službách. Nemal odkiaľ. Veď tieto služby
sú poskytované len v Bratislave, Trnave, Seredi a Nitre
. Mohol by som sa rozpísať o tom, čo
znamená predchádzajúca veta pre užívateľov na Slovensku, ale nechcem. Asi si domyslíš.

O čo išlo?

No, chalan z Lučenca bol najprv prekvapený, že v Trnave takto fungujú veci a že si môže zobrať
čistú ihlu miesto toho kola, čo si doniesol a použil už viac krát. Využil teda možnosť a po aplikácii
odhodil použitú striekačku do kríkov.

Na to mi náš peer povedal: „Nechápal som to. Hovorím mu – šak ti hovorím, že tu mám tú
nádobu na použité. Tu v batohu. A išiel som tú odhodenú hľadať do toho kríka.

A tomuto ja hovorím absolútny streetwork. Dôvera medzi poskytovateľom a príjemcom služby je založená na zdieľaní podobného osudu a pohľadu na skutočnosti, v ktorých sa služba odohráva. Poskytovateľ je priamo prítomný v životoch príjemcov kedykoľvek, zadarmo, bez prahu.

Nehovoriac o tom, akým prínosom je pre našu službu v zmysle šírenia informácií do komunity,
alebo nastavovaní služby. Je tretím človekom v poradí, ktorý na projekte participuje.

Odkedy sa projekt spustil, vnímame v Trnave viaceré pozitívne zmeny, ktoré títo ľudia úplne priamo, alebo len mimochodom do veľkej miery ovplyvnili. 

A za to im všetkým trom patrí naša vďaka a rešpekt.
Preto som mal potrebu o tom písať.

Palo Vančo
koordinátor programu KROK VPRED Trnava
koordinátor kontaktného centra ZÓNA v Seredi

vanco@zdruzeniestorm.sk, 0915 908 814

https://www.high-endrolex.com/50